ร่วมประชุมคณะทำงานบริหารการจัดเก็บข้อมูล เพื่อการพัฒนาชุมชน ระดับจังหวัด

ร่วมประชุมคณะทำงานบริหารการจัดเก็บข้อมูล เพื่อการพัฒนาชุมชน ระดับจังหวัด

วันที่ 13 ธันวาคม 2561 นางศิวพร ฉั่วสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธาน ในการประชุมคณะทำงานบริหารการจัดเก็บข้อมูล เพื่อการพัฒนาชุมชน ระดับจังหวัด ประจำปี พ.ศ. 2562 ในการนี้ ดร อ่านเพิ่มเติม...

ร่วมประชุมประจำเดือนกำนันผู้ใหญ่บ้าน อ.บางพลี วันที่ 6 ธ.ค. 61

ร่วมประชุมประจำเดือนกำนันผู้ใหญ่บ้าน อ.บางพลี วันที่ 6 ธ.ค. 61

 วันที่ 6 ธันวาคม 2561  ดร.พัชราภรณ์ สิริวรเวชยางกูล สถิติจังหวัดสมุทรปราการ มอบหมายให้ นางสาวกมลพรรณ ปรุงสุข เจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน นำทีมเจ้าหน้าที่ผู้ประสานงาน... อ่านเพิ่มเติม...

ร่วมประชุมประจำเดือนกำนันผู้ใหญ่บ้าน อ.บางเสาธง วันที่ 4 ธ.ค. 61

ร่วมประชุมประจำเดือนกำนันผู้ใหญ่บ้าน อ.บางเสาธง วันที่ 4 ธ.ค. 61

วันที่ 4 ธันวาคม 2561  ดร.พัชราภรณ์ สิริวรเวชยางกูล สถิติจังหวัดสมุทรปราการ มอบหมายให้ นางสาวจิตรลดา  ทองสะอาด พนักงานสถิติ นำทีมเจ้าหน้าที่ผู้ประสานงานอำเ... อ่านเพิ่มเติม...

 • ร่วมประชุมคณะทำงานบริหารการจัดเก็บข้อมูล เพื่อการพัฒนาชุมชน ระดับจังหวัด

  ร่วมประชุมคณะทำงานบริหารการจัดเก็บข้อมูล เพื่อการพ

 • ร่วมประชุมประจำเดือนกำนันผู้ใหญ่บ้าน อ.บางพลี วันที่ 6 ธ.ค. 61

  ร่วมประชุมประจำเดือนกำนันผู้ใหญ่บ้าน อ.บางพลี วันที่

 • ร่วมประชุมประจำเดือนกำนันผู้ใหญ่บ้าน อ.บางเสาธง วันที่ 4 ธ.ค. 61

  ร่วมประชุมประจำเดือนกำนันผู้ใหญ่บ้าน อ.บางเสาธง วันท

 • ร่วมประชุมประจำเดือนกำนันผู้ใหญ่บ้าน อ.พระสมุทรเจดีย์ วันที่ 4 ธ.ค. 61

  ร่วมประชุมประจำเดือนกำนันผู้ใหญ่บ้าน อ.พระสมุทรเจดี

 • ร่วมประชุมประจำเดือนกำนันผู้ใหญ่บ้าน อ.พระประแดง วันที่ 4 ธ.ค. 61

  ร่วมประชุมประจำเดือนกำนันผู้ใหญ่บ้าน อ.พระประแดง วัน

 • ร่วมประชุมประจำเดือนกำนันผู้ใหญ่บ้าน อ.บางบ่อ วันที่ 4 ธ.ค. 61

  ร่วมประชุมประจำเดือนกำนันผู้ใหญ่บ้าน อ.บางบ่อ วันที่

Previous
Next

สำหรับเจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัด

NSO Webmail                                                       ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์                                                            เว็บอินทราเน็ต                                       ระบบหนังสือเวียน

Web Admin