มอบทุนการศึกษาและร่วมกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ปี 2562

มอบทุนการศึกษาและร่วมกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ปี 2562

 วันที่ 11 มกราคม 2562 ดร.พัชราภรณ์ สิริวรเวชยางกูล สถิติจังหวัดสมุทรปราการ พร้อมด้วย นางวัชรา งามดี ผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการสถิติและวางแผน และเจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดสมุทรปราการ มอบทุนการศึกษาและร่วมกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ปี 2562 โรงเรียนคลองเสาธง (ถนอม วารีดีนุเคราะห์) โดยมี อ่านเพิ่มเติม...

ทำบุญปีใหม่อาคารเบญจบูรพาสุวรรณภูมิ

ทำบุญปีใหม่อาคารเบญจบูรพาสุวรรณภูมิ

 วันที่ 9 มกราคม 2562 เวลา 9.00 น. ดร.พัชราภรณ์ สิริวรเวชยางกูล สถิติจังหวัดสมุทรปราการ พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ สำนักงานสถิติจังหวัดสมุทรปราการ เข้าร่วมงานทำบุญปีใหม่อาคารเบญจบูรพาสุวรรณภูมิ รวม 4 หน่วยงาน ประกอบด้วย สำนักงานพลังานจังหวัดสมุทรปราการ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรปราการ สำนักงานทรัพยากรธรร... อ่านเพิ่มเติม...

ประชุมคณะทำงานกลั่นกรองพิจารณาการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ฯ จังหวัดสมุทรปราการ

ประชุมคณะทำงานกลั่นกรองพิจารณาการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ฯ จังหวัดสมุทรปราการ

 วันที่ 10 มกราคม 2562 เวลา 13.30 น. ดร.พัชราภรณ์ สิริวรเวชยางกูล สถิติจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานในการประชุมคณะทำงานกลั่นกรองพิจารณาเรื่องเพื่อนำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ฯ จังหวัดสมุทรปราการ ครั้งที่ 2/2562 พร้อมด้วย นางวัชรา งามดี ผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการสถิติและวางแผน ร่วมประชุม เพื่อให้การดำเนินก... อ่านเพิ่มเติม...

มอบของสนับสนุนกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ปี 2562

มอบของสนับสนุนกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ปี 2562

วันที่ 8 มกราคม 2562 ดร.พัชราภรณ์ สิริวรเวชยางกูล สถิติจังหวัดสมุทรปราการ พร้อมด้วย นางวัชรา งามดี ผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการสถิติและวางแผน และเจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดสมุทรปราการ มอบของขวัญสนับสนุนกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ปี 2562 ให้กับ นางรัชฎา ศรีแก่น ผู้อำนวยการโรงเรียนคลองเสาธง (ถนอม วารีดีนุเคราะห์) ... อ่านเพิ่มเติม...

ร่วมประชุมประจำเดือนกำนันผู้ใหญ่บ้าน อ.เมืองสมุทรปราการ วันที่ 8 ม.ค. 62

ร่วมประชุมประจำเดือนกำนันผู้ใหญ่บ้าน อ.เมืองสมุทรปราการ วันที่ 8 ม.ค. 62

 

วันที่ 8 มกราคม 2562  ดร.พัชราภรณ์ สิริวรเวชยางกูล สถิติจังหวัดสมุทรปราการ มอบหมายให้ นางสาวคนึงนิตย์ บัวเกตุ พนักงานสถิติ
นำทีมเจ้าหน้าที่สำนักงาน... อ่านเพิ่มเติม...

ร่วมประชุมประจำเดือนกำนันผู้ใหญ่บ้าน อ.บางเสาธง วันที่ 8 ม.ค. 2562

ร่วมประชุมประจำเดือนกำนันผู้ใหญ่บ้าน อ.บางเสาธง วันที่ 8 ม.ค. 2562

 

วันที่ 8 มกราคม 2562  ดร.พัชราภรณ์ สิริวรเวชยางกูล สถิติจังหวัดสมุทรปราการ มอบหมายให้ นายสิงห์ชัย ปฐมวานิช ผู้อำนวยการกลุ่มปฏิบัติการสถิติ นำทีมเจ้าหน้าที่ผู้ประสานงานอำเภอบางเสาธง สำนั... อ่านเพิ่มเติม...

 • มอบทุนการศึกษาและร่วมกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ปี 2562

  มอบทุนการศึกษาและร่วมกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ปี 2562

 • ทำบุญปีใหม่อาคารเบญจบูรพาสุวรรณภูมิ

  ทำบุญปีใหม่อาคารเบญจบูรพาสุวรรณภูมิ

 • ประชุมคณะทำงานกลั่นกรองพิจารณาการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ฯ จังหวัดสมุทรปราการ

  ประชุมคณะทำงานกลั่นกรองพิจารณาการจัดหาระบบคอมพิวเต

 • มอบของสนับสนุนกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ปี 2562

  มอบของสนับสนุนกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ปี 2562

 • ร่วมประชุมประจำเดือนกำนันผู้ใหญ่บ้าน อ.เมืองสมุทรปราการ วันที่ 8 ม.ค. 62

  ร่วมประชุมประจำเดือนกำนันผู้ใหญ่บ้าน อ.เมืองสมุทรปร

 • ร่วมประชุมประจำเดือนกำนันผู้ใหญ่บ้าน อ.บางเสาธง วันที่ 8 ม.ค. 2562

  ร่วมประชุมประจำเดือนกำนันผู้ใหญ่บ้าน อ.บางเสาธง วันท

Previous
Next

สำหรับเจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัด

NSO Webmail                                                       ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์                                                            เว็บอินทราเน็ต                                       ระบบหนังสือเวียน

Web Admin