โครงการสำรวจเดือนพฤศจิกายน

โครงการสำรวจเดือนพฤศจิกายน

 

โครงการสำรวจเดือนพฤศจิกายน

อ่านเพิ่มเติม...

สำรวจความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อโครงการเน็ตประชารัฐ

ภาพการลงพื้นที่ของพนักงานแจงนับ นักเรียน กศน. จังหวัดสมุทรปราการ สำรวจความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อโครงการเน็ตประชารัฐ พ.ศ.2561 ในหมู่บ้านที่ติดตั้งเน็ตประชารัฐ 44 หมู่บ้าน พื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ โดยมีเจ้าหน้าที่สถิติคอยให้คำปรึกษาทั้งนี้จะทำการสำรวจตั้งแต่วันที่ 10 กรกฎาคม ถึง 31 สิงหาคม 2561

 

 

 

อ่านเพิ่มเติม...

การประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาแรงงานและประสานงานฝึกอาชีพจังหวัด (กพร.ปจ.) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑

การประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาแรงงานและประสานงานฝึกอาชีพจังหวัด (กพร.ปจ.) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑

วันพุธที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ น. ดร.พัชราภรณ์ สิริวรเวชยางกูล สถิติจังหวัดสมุทรปราการ ได้เข้่าร่วมประชุมคณะกรรมการพัฒนาแรงงานและประสานงานฦึกอาชีพจังหวัด (กพร.ปจ.) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ ณ ห้องประชุม C๔๐๓ ชั้น ๔ อาคารอำนวยการ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๑ สมุทรปราการ อำเภาบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ

อ่านเพิ่มเติม...

ประชุมชี้แจงโครงการยกระดับโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ จังหวัดสมุทรปราการ

ประชุมชี้แจงโครงการยกระดับโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ จังหวัดสมุทรปราการ

วันจันทร์ที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ.2561 ดร.พัชราภรณ์ สิริวรเวชยางกูล สถิติจังหวัดสมุทรปราการ พร้อมข้าราชการ พนักงานราชการ และเจ้าหน้าที่ในสังกัดสำนักงานสถิติจังหวัดสมุทรปราการ ได้ประชุมโครงการ "1 กิจกรรม 1 จังหวัด" ภายใต้โครงการยกระดับโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ จังหวัดสมุทรปราการ ซึ่งได้ดำเนินการไปแล้วเมื่อวันเสาร์ที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ.2561 ณ โรงเรียนคลองเสาธง ต.บางปูใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ ท... อ่านเพิ่มเติม...

Previous
Next
 • ระชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ(ก.บ.จ.)จังหวัดสมุทรปราการ ครั้งที่ 4/2561

  ระชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ(ก.บ.จ.)จัง

 • โครงการสำรวจเดือนพฤศจิกายน

  โครงการสำรวจเดือนพฤศจิกายน

 • สำรวจความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อโครงการเน็ตประชา

 • การประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาแรงงานและประสานงานฝึกอาชีพจังหวัด (กพร.ปจ.) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑

  การประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาแรงงานและประสานงานฝึกอา

 • ประชุมชี้แจงโครงการยกระดับโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ จังหวัดสมุทรปราการ

  ประชุมชี้แจงโครงการยกระดับโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาค

สำนักงานสถิติจังหวัดสมุทรปราการ 
อาคารศูนย์เบญจบูรพาสุวรรณภูมิ ชั้น 3
ถ.สุขุมวิท ต.บางปูใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280
โทรศัพท์ 0-2323-2110  โทรสาร 0-2323-2111
E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.