กิจกรรมออกบูธเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ที่ว่าการอำเภอพระสมุทรเจดีย์

กิจกรรมออกบูธเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ที่ว่าการอำเภอพระสมุทรเจดีย์

 

เมื่อวันศุกร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561 นางสาวพลอยปภัส ไชยยานนท์ นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ
ได้ลงพื้นที่จัดบูธประชาสัมพันธ์ภารกิจของสำนักงานสถิติแห่งชาติ เพื่อเผยแพร่และสร้างความรู้ความเข้าใจ
ในแผนการดำเนินงานโครงการระบบการจัดเก็บข้อมูลโครงสร้างพื้นฐาน ระดับพื้นที่
เพื่อการบริหารจัดการ... อ่านเพิ่มเติม...

การประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) สมุทรปราการ ครั้งที่ 1/2561

การประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) สมุทรปราการ ครั้งที่ 1/2561

 

นายชาติชาย อุทัยพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานการประชุม
คณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) สมุทรปราการ ครั้งที่ 1/2561
ณ ห้องประชุม 1 ศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ โดยมีการพิจารณาเปลี่ยนแปลงรายละเอียด
โครงการ/กิจกรรม และการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายขอ... อ่านเพิ่มเติม...

เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการภารกิจ 4 ด้าน (Cluster)

เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการภารกิจ 4 ด้าน (Cluster)

 

เมื่อวันที่ 3 มกราคม 2561 เวลา 13.30 น. นางอรธัญญา หุ่นดี สถิติจังหวัดสมุทรปราการ
มอบหมายให้ นางสาวรวีวัลย์ บุญยะกลัมพะ ผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการสถิติและวางแผน
เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการภารกิจ 4 ด้าน (Cluster) เพื่อรับฟังความคิดเห็นร่างแผนพัฒนา
กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล พ.ศ. 256... อ่านเพิ่มเติม...

เข้าร่วมการจัดพิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะวันคล้ายวันยุทธหัตถี สมเด็จพระนเรศวรมหาราชประจำปี 2561

เข้าร่วมการจัดพิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะวันคล้ายวันยุทธหัตถี สมเด็จพระนเรศวรมหาราชประจำปี 2561

 

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 18 มกราคม 2561 นางสาวรวีวัลย์ บุญยะกลัมพะ ผู้อำนวยการกลุ่มสถิติและวางแผน
และนางสาวพลอยปภัส ไชยยานยท์ นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ พร้อมด้วยพนักงานราชการ
และเจ้าหน้าที่ในสังกัดสำนักงานสถิติจังหวัดสมุทรปราการ เข้าร่วมการจัดพิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะ
เนื่องในวันคล... อ่านเพิ่มเติม...

Previous
Next
 • วันมาฆบูชา

  วันมาฆบูชา

 • กิจกรรมออกบูธเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ที่ว่าการอำเภอพระสมุทรเจดีย์

  กิจกรรมออกบูธเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ที่ว่าการอำเภอพร

 • การประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) สมุทรปราการ ครั้งที่ 1/2561

  การประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.

 • เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการภารกิจ 4 ด้าน (Cluster)

  เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการภารกิจ 4 ด้าน (Cluster)

 • เข้าร่วมการจัดพิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะวันคล้ายวันยุทธหัตถี สมเด็จพระนเรศวรมหาราชประจำปี 2561

  เข้าร่วมการจัดพิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะวันคล้าย

สำนักงานสถิติจังหวัดสมุทรปราการ 
อาคารศูนย์เบญจบูรพาสุวรรณภูมิ ชั้น 3
ถ.สุขุมวิท ต.บางปูใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280
โทรศัพท์ 0-2323-2110, 0-2-323-2111  สถิติจังหวัด ต่อ 12 ฝ่ายวิชาการ ต่อ 13 ฝ่ายปฏิบัติการ ต่อ 14
ธุรการ ต่อ 11 การเงิน ต่อ 16  โทรสาร ต่อ 15 E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.