ร่วมงานพิธีวันคล้ายวันยุทธหัตถี

ร่วมงานพิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะเนื่องในวันคล้ายวันยุทธหัตถี สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประจำปี 2560

เมือวันที่ 18 มกราคม 2560 นางอรธัญญา หุ่นดี สถิติจังหวัดสมุทรปราการ ร่วมกับข้าราชการ และบุคลากรในหน่วยงาน เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มถวายราชสัการะเนื่องในวันคล้ายวันยุทธหัตถี สมเด้จพระนเรศวงมหาราช ประจำปี 2560 ณ ห้องประชุม ศาลาประชาคม จังหวัดสมุทรปราการ


สำนักงานสถิติจังหวัดสมุทรปราการ 
อาคารศูนย์เบญจบูรพาสุวรรณภูมิ ชั้น 3
ถ.สุขุมวิท ต.บางปูใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280
โทรศัพท์ 0-2323-2110  โทรสาร 0-2323-2111
E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.