ตรวจติดตามกล้อง (CCTV)

ติดตามการรายงานผลการตรวจสอบการใช้งานของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) จังหวัดสมุทรปราการ

เมื่่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 9.00 น. นายสยาม ศิริมงคล รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ ประธานคณะทำงานตรวจสอบการใช้งานของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) จังหวัดสมุทรปราการ พร้อมด้วยคณะทำงานลงพื้นที่ตรวจติดตามระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ เพื่อรายงานผลการดำเนินการตรวจสอบและเชื่อมโยงบูรณาการการใช้งานกล้องโทรท้ศน์วงจรปิดในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ ต่อคณะกรรมการระดับจังหวัดต่อไป

สำนักงานสถิติจังหวัดสมุทรปราการ 
อาคารศูนย์เบญจบูรพาสุวรรณภูมิ ชั้น 3
ถ.สุขุมวิท ต.บางปูใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280
โทรศัพท์ 0-2323-2110  โทรสาร 0-2323-2111
E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.