ร่วมงานวันคล้ายวันสวรรคตของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชประจำปี 2560

 ร่วมงานวันคล้ายวันสวรรคตของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชประจำปี 2560

เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2560 นางอรธัญญา  หุ่นดี สถิตจังหวัดสมุทรปราการ ข้าราชการและบุคลากรในหน่วยงาน เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาในวันคล้ายวันสวรรคตของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชประจำปี 2560 ณ ศาลาประชาคม จังหวัดสมุทรปราการ

25460

สำนักงานสถิติจังหวัดสมุทรปราการ 
อาคารศูนย์เบญจบูรพาสุวรรณภูมิ ชั้น 3
ถ.สุขุมวิท ต.บางปูใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280
โทรศัพท์ 0-2323-2110  โทรสาร 0-2323-2111
E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.