งบทดลองประจำปีงบประมาณ

งบทดลองประจำปีงบประมาณของสำนักงานสถิติจังหวัดสมุทรปราการ

Banner _21

ปีงบประมาณ 2561                            ปีงบประมาณ 2562

เดือน ตุลาคม                                         new icon เดือน ตุลาคม

เดือน พฤศจิกายน                                            เดือน พฤศจิกายน

เดือน ธันวาคม                                                 เดือน ธันวาคม

เดือน มกราคม                                                 เดือน มกราคม

เดือน กุมภาพันธ์                                              เดือน กุุมภาพันธ์

เดือน มีนาคม                                                   เดือน มีนาคม

เดือน เมษายน                                                 เดือน เมษายน

เดือน พฤษภาคม                                              เดือน พฤษภาคม

เดือน มิถุนายน                                                 เดือน มิถุนายน

เดือน กรกฎาคม                                               เดือน กรกฎาคม

เดือน สิงหาคม                                                 เดือน สิงหาคม

เดือน กันยายน                                                 เดือน กันยายน


สำนักงานสถิติจังหวัดสมุทรปราการ 
อาคารศูนย์เบญจบูรพาสุวรรณภูมิ ชั้น 3
ถ.สุขุมวิท ต.บางปูใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280
โทรศัพท์ 0-2323-2110  โทรสาร 0-2323-2111
E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.