รายงานงบทดลอง

งบทดลองประจำปีงบประมาณของสำนักงานสถิติจังหวัดสมุทรปราการ

Banner _21 

ปีงบประมาณ

      2561                   2562                   2563                     2564

เดือน ตุลาคม             เดือน ตุลาคม            เดือน ตุลาคม        ตุลาคม

เดือน พฤศจิกายน    เดือน พฤศจิกายน     เดือน พฤศจิกายน         พฤศจิกายน

เดือน ธันวาคม            เดือน ธันวาคม           เดือน ธันวาคม       ธันวาคม

เดือน มกราคม             เดือน มกราคม          เดือน มกราคม       มกราคม

เดือน กุมภาพันธ์          เดือน กุมภาพันธ์       เดือน กุมภาพันธ์      กุมภาพันธ์

เดือน มีนาคม              เดือน มีนาคม            เดือน มีนาค        มีนาคม 

เดือน เมษายน             เดือน เมษายน           เดือน เมษายน       เมษายน

เดือน พฤษภาคม         เดือน พฤษภาคม       เดือน พฤษภาคม      พฤษภาคม

เดือน มิถุนายน            เดือน มิถุนายน          เดือน มิถุนายน  new icon มิถุนายน

เดือน กรกฎาคม          เดือน กรกฎาคม         เดือน กรกฎาคม

เดือน สิงหาคม             เดือน สิงหาคม         เดือน สิงหาคม

เดือน กันยายน             เดือน กันยายน         เดือน กันยายน


สำหรับเจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดสมุทรปราการ

NSO Webmail              ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์                เว็บอินทราเน็ต                ระบบหนังสือเวียน                 Web Admin 

สำนักงานสถิติจังหวัดสมุทรปราการ

อาคารศูนย์เบญจบูรพาสุวรรณภูมิ ชั้น 3 ถนนสุขุมวิท 

ต.บางปูใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280

โทร : 0-2323-2110  โทรสาร : 0-2323-2111 E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.