การตรวจราชการประจำปี พ.ศ.2560

เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2560 นางสาววันเพ็ญ พูลวงษ์ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม พร้อมคณะตรวจราชการ เดินทางมาตรวจราชการที่สำนักงานสถิติจังหวัดสมุทรปราการ เพื่อดูผลการดำเนินงานของสำนักงานสถิติจังหวัดในส่วนภูมิภาค และแลกเปลี่ยนแนวทางการดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรค วิธีการแก้ไข ข้อเสนอแนะ เพื่อปรับปรุงและวางแผนงานดำเนินการของสำนักงานสถิติจังหวัดสมุทรปราการให้ดียิ่งขึ้นต่อไป

18870448 778937242264097_143423241_o_renamed

18901368 778937218930766_353774534_o_renamed

สำนักงานสถิติจังหวัดสมุทรปราการ 
อาคารศูนย์เบญจบูรพาสุวรรณภูมิ ชั้น 3
ถ.สุขุมวิท ต.บางปูใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280
โทรศัพท์ 0-2323-2110  โทรสาร 0-2323-2111
E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.