รองปลัดกระทรวงดีอีตรวจเยี่ยมการดำเนินงานโครงการฯ

 รองปลัดกระทรวงดีอีตรวจเยี่ยมการดำเนินงานโครงการฯ

นาวาอากาศเอก สมศักดิ์ ขาวสุวรรณ์ รองปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เดินทางไปตรวจเยี่ยมและ ติดตามการดำเนินงานโครงการยกระดับโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ โดยมี นางอรธัญญา  หุ่นดี สถิติจังหวัดสมุทรปราการและหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ให้การต้อนรับ ณ เขตพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2560

19389444 788441354647019_1567397636_n_renamed

สำนักงานสถิติจังหวัดสมุทรปราการ 
อาคารศูนย์เบญจบูรพาสุวรรณภูมิ ชั้น 3
ถ.สุขุมวิท ต.บางปูใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280
โทรศัพท์ 0-2323-2110, 0-2-323-2111  สถิติจังหวัด ต่อ 12 ฝ่ายวิชาการ ต่อ 13 ฝ่ายปฏิบัติการ ต่อ 14
ธุรการ ต่อ 11 การเงิน ต่อ 16  โทรสาร ต่อ 15 E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.