ร่วมงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว วันเฉลิมพระชนพรรษา 65 พรรษา

             สำนักงานสถิติจังหวัดสมุทรปราการร่วมงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาศวันเฉลิมพระชนพรรษา 65 พรรษา ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2560 ณ มณฑลพิธีศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ

sm 128072560

sm 228072560

สำนักงานสถิติจังหวัดสมุทรปราการ 
อาคารศูนย์เบญจบูรพาสุวรรณภูมิ ชั้น 3
ถ.สุขุมวิท ต.บางปูใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280
โทรศัพท์ 0-2323-2110  โทรสาร 0-2323-2111
E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.