สำนักงานสถิติจังหวัดสมุทรปราการ ร่วมกันปลูกต้นดาวเรือง ณ ศูนย์เบญจบูรพาสุวรรณภูมิสมุทรปราการ

เมื่อวันอังคารที่ 5 กันยายน 2560 นายสิงห์ชัย ปฐมวานิช เจ้าพนักงานสถิติอาวุโส

พร้อมด้วยข้าราชการ ลูกจ้างในสังกัดสำนักงานสถิติจังหวัดสมุทรปราการ

ร่วมกันปลูกต้นดาวเรือง ณ ศูนย์เบญจบูรพาสุวรรณภูมิสมุทรปราการ 

 

 _0017

สำนักงานสถิติจังหวัดสมุทรปราการ 
อาคารศูนย์เบญจบูรพาสุวรรณภูมิ ชั้น 3
ถ.สุขุมวิท ต.บางปูใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280
โทรศัพท์ 0-2323-2110  โทรสาร 0-2323-2111
E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.