ร่วมสมัครเป็นจิตอาสาเฉพาะกิจ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ

 เมื่อวันศุกร์ที่ 29 กันยายน 2560 นางอรธัญญา หุ่นดี สถิติจังหวัดสมุทรปราการ พร้อมด้วยข้าราชการ 
พนักงานราชการและลูกจ้างสำนักงานสถิติจังหวัดสมุทรปราการ เข้าร่วมสมัครเป็นจิตอาสาเฉพาะกิจ 
งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ เพื่อให้มีส่วนร่วมในการบำเพ็ญประโยชน์
เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดช บรมนาถบพิตร
ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯในห้วงเดือนตุลาคมนี้ได้พร้อมเพรียงกัน

IMG 8586

 

 

สำนักงานสถิติจังหวัดสมุทรปราการ 
อาคารศูนย์เบญจบูรพาสุวรรณภูมิ ชั้น 3
ถ.สุขุมวิท ต.บางปูใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280
โทรศัพท์ 0-2323-2110  โทรสาร 0-2323-2111
E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.