กิจกรรมสานสัมพันธ์สำนักงานสถิติจังหวัดสมุทรปราการ

 

สถิติจังหวัดสมุทรปราการ ข้าราชการ และพนักงานของสำนักงานสถิติจังหวัดสมุทรปราการ เข้าร่วมกิจกรรมสานสัมพันธ์ ประจำปี 2560

จัดขึ้นที่จังหวัดนครนายก ในวันที่ 30 กันยายน - 1 ตุลาคม 2560 

 

IMG 8588

สำนักงานสถิติจังหวัดสมุทรปราการ 
อาคารศูนย์เบญจบูรพาสุวรรณภูมิ ชั้น 3
ถ.สุขุมวิท ต.บางปูใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280
โทรศัพท์ 0-2323-2110  โทรสาร 0-2323-2111
E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.