ร่วมกิจกรรมจิตอาสาทำความสะอาด

            วันพฤหัสบดีที่ 19 ตุลาคม 2560 เวลา 13.30 น. นางสาวรวีวัลย์ บุญยะกลัมพะ นักวิชาการสถิติชำนาญการพร้อมด้วยนางสาวพลอยปภัส ไชยยานนท์ นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาทำความสะอาดปรับปรุงภูมิทัศน์ (Big Cleaning day) บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ

19102560

สำนักงานสถิติจังหวัดสมุทรปราการ 
อาคารศูนย์เบญจบูรพาสุวรรณภูมิ ชั้น 3
ถ.สุขุมวิท ต.บางปูใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280
โทรศัพท์ 0-2323-2110  โทรสาร 0-2323-2111
E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.