ร่วมพิธีวางพวงมาลาพระบรมราชานุเสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

        วันจันทร์ที่ 23 ตุลาคม 2560 เวลา 07.30 น. นางอรธัญญา หุ่นดี สถิติจังหวัดสมุทรปราการ พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างในสังกัดจังหวัดสมุทรปราการ เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาพระบรมราชานุเสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวัน"ปิยมหาราช"ประจำปี 2560 ณ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ 

23102560

สำนักงานสถิติจังหวัดสมุทรปราการ 
อาคารศูนย์เบญจบูรพาสุวรรณภูมิ ชั้น 3
ถ.สุขุมวิท ต.บางปูใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280
โทรศัพท์ 0-2323-2110  โทรสาร 0-2323-2111
E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.