ประชุมคณะทำงานกลั่นกรองสรุปผลการตอบคำถาม 4 ข้อ

ประชุมคณะทำงานกลั่นกรองสรุปผลการตอบคำถาม 4 ข้อ ของนายกรัฐมนตรี ครั้งที่ 11

     เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2560 สถิติจังหวัดสมุทรปราการเข้าร่วมประชุมคณะทำการกลั่นกรองสรุปผลการตอบคำถามและแสดงความคิดเห็นต่อคำถามของนายกรัฐมนตรี จังหวัดสมุทรปราการ ณ ห้องประชุม 3 ศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ โดยสำนักงานสถิติจังหวัดสมุทรปราการเป็นหน่วยงานหลักในการช่วยประมวลผลแบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นคำถาม 4 ข้อ ของท่านนายกรัฐมนตรี ในครั้งนี้ ซึ่งได้ดำเนินการประมวลผล ครั้งที่ 11

23715342 861099837381170_1687565087_o

23732604 861099807381173_1290514789_o

สำนักงานสถิติจังหวัดสมุทรปราการ 
อาคารศูนย์เบญจบูรพาสุวรรณภูมิ ชั้น 3
ถ.สุขุมวิท ต.บางปูใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280
โทรศัพท์ 0-2323-2110  โทรสาร 0-2323-2111
E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.