วันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี 2560

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2560 เวลา 08.00 น. นายสิงห์ชัย ปฐมวานิช เจ้าพนักงานสถิติอาวุโส พร้อมด้วยข้าราชการ สำนักงานสถิติจังหวัดสมุทรปราการ เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดถวายสักการะแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
เนื่องในวัน "พระบิดาแห่งฝนหลวง" ประจำปี 2560 ณ ห้องประชุมทองนิรมล โรงเรียนสมุทรปราการ

23472001 153239295288178_1371279710076753433_n

สำนักงานสถิติจังหวัดสมุทรปราการ 
อาคารศูนย์เบญจบูรพาสุวรรณภูมิ ชั้น 3
ถ.สุขุมวิท ต.บางปูใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280
โทรศัพท์ 0-2323-2110  โทรสาร 0-2323-2111
E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.