การเข้าร่วมงานสีสันตะวันออก งานแถลงแผนและทิศทางการดำเนินงานด้านการตลาด

วันที่ 21 พฤศจิกายน 2560 นางสาวรวีวัลย์ บุญยะกลัมพะ นักวิชาการสถิติชำนาญการ เข้าร่วมงานสีสันตะวันออก งานแถลงแผนและทิศทางการดำเนินงานด้านการตลาด จัดโดย ททท.จังหวัดฉะเชิงเทรา ณ โรงโนโวเทล กรุงเทพฯ สุวรรณภูมิ แอร์พอร์ต จังหวัดสมุทรปราการ

23795089 155031025109005_1037147139874768779_n

สำนักงานสถิติจังหวัดสมุทรปราการ 
อาคารศูนย์เบญจบูรพาสุวรรณภูมิ ชั้น 3
ถ.สุขุมวิท ต.บางปูใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280
โทรศัพท์ 0-2323-2110, 0-2-323-2111  สถิติจังหวัด ต่อ 12 ฝ่ายวิชาการ ต่อ 13 ฝ่ายปฏิบัติการ ต่อ 14
ธุรการ ต่อ 11 การเงิน ต่อ 16  โทรสาร ต่อ 15 E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.