เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรมระดับจังหวัด ปี พ.ศ.2560 - 2564

 

เมื่อวันที่ 24 พ.ย.2560 นางสาวพลอยปภัส ไชยยานนท์ นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ
การจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรมระดับจังหวัด ปี พ.ศ.2560 - 2564
ณ โรงแรม เดอะ คัลเลอร์ ลิฟวิ่ง จังหวัดสมุทรปราการ

24296461 158307344781373_6116689189027622547_n

24176954 158307394781368_6642377768266880579_n

สำนักงานสถิติจังหวัดสมุทรปราการ 
อาคารศูนย์เบญจบูรพาสุวรรณภูมิ ชั้น 3
ถ.สุขุมวิท ต.บางปูใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280
โทรศัพท์ 0-2323-2110, 0-2-323-2111  สถิติจังหวัด ต่อ 12 ฝ่ายวิชาการ ต่อ 13 ฝ่ายปฏิบัติการ ต่อ 14
ธุรการ ต่อ 11 การเงิน ต่อ 16  โทรสาร ต่อ 15 E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.