การเข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือน พฤศจิกายน 2560

 

เมื่อวันที่ 29 พ.ย.2560 เวลา 09.30 น. นางสาวรวีวัลย์ บุญยะกลัมพะ ผู้อำนวยการกลุ่มสถิติและวางแผน เข้าร่วมประชุมแทนสถิติจังหวัดสมุทรปราการ ในการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือน พฤศจิกายน 2560
ณ ห้องประชุม 1 ศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ

24296823 158310144781093_8155091530364247508_n

24301114 158310194781088_9208943735192401057_n

 

สำนักงานสถิติจังหวัดสมุทรปราการ 
อาคารศูนย์เบญจบูรพาสุวรรณภูมิ ชั้น 3
ถ.สุขุมวิท ต.บางปูใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280
โทรศัพท์ 0-2323-2110  โทรสาร 0-2323-2111
E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.