จัดบูธนิทรรศการประชาสัมพันธ์ภารกิจของสำนักงานสถิติแห่งชาติ

       วันที่ 4 ธันวาคม 2560 นางสาวรวีวัลย์ บุญยะกลัมพะ ผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการสถิติและวางแผน ได้ดำเนินการจัดบูธนิทรรศการประชาสัมพันธ์ภารกิจของสำนักงานสถิติแห่งชาติเพื่อเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจในแผนการดำเนินโครงการระบบการจัดเก็บข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานระดับพื้นที่เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืนใน 25 ลุ่มน้ำทั่วประเทศ (โครงการระยะที่ 1) และโครงการอื่นๆ ให้แก่ผู้นำชุมชนในพื้นที่และประชาชนทั่วไป ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอบางบ่อ ชั้นที่ 2 อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ

24296614 158323768113064_3524272617608972412_n

24775170 158323854779722_6791539795476450172_n

 

สำนักงานสถิติจังหวัดสมุทรปราการ 
อาคารศูนย์เบญจบูรพาสุวรรณภูมิ ชั้น 3
ถ.สุขุมวิท ต.บางปูใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280
โทรศัพท์ 0-2323-2110  โทรสาร 0-2323-2111
E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.