เข้าร่วมการดำเนินโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน (จังหวัดเคลื่อนที่) ครั้งที่ 5/2560

 ในวันที่ 21 ธันวาคม 2560 เวลา 08.30 น. นางสาวรวีวัลย์ บุญยะกลัมพะ ผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการสถิติ
และวางแผน
พร้อมด้วยนางสาวพลอยปภัส ไชยยานนท์ นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ
และพนักงานราชการสังกัดสำนักงานสถิติจังหวัดสมุทรปราการ
เข้าร่วมการดำเนินโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข
สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน (จังหวัดเคลื่อนที่) ครั้งที่
5/2560
ณ สำนักงานเทศบาลตำบลคลองสวน อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ

25507863 162914564320651_7068749342150557873_n

25550392 162914597653981_2371220209631786795_n

Top of Form

สำนักงานสถิติจังหวัดสมุทรปราการ 
อาคารศูนย์เบญจบูรพาสุวรรณภูมิ ชั้น 3
ถ.สุขุมวิท ต.บางปูใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280
โทรศัพท์ 0-2323-2110  โทรสาร 0-2323-2111
E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.