ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนโครงการเน็ตประชารัฐ

                เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2560 คณะทำงานขับเคลื่อนโครงการเน็ตประชารัฐจังหวัดสมุทรปราการ ประกอบด้วย สำนักงานสถิติจังหวัดสมุทรปราการ TOT จังหวัดสมุทรปราการ TOT นครหลวง 2.2 และ กศน. จังหวัดสมุทรปราการ ร่วมกันหารือแนวทางการดำเนินงานและวางแผนการจัดอบรมวิทยากร แกนนำในพื้นที่ติดตั้งเน็ตประชารัฐในจังหวัดสมุทรปราการ จำนวน 44 หมู่บ้าน โดยมีแผนดำเนินงาน ระหว่างเดือนมกราคม - มีนาคม 2561

 26105553 881332068691280_1417613037_n

สำนักงานสถิติจังหวัดสมุทรปราการ 
อาคารศูนย์เบญจบูรพาสุวรรณภูมิ ชั้น 3
ถ.สุขุมวิท ต.บางปูใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280
โทรศัพท์ 0-2323-2110  โทรสาร 0-2323-2111
E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.