ประชุมสร้างการรับรู้การใช้ประโยชน์จากเน็ตประชารัฐ

 

       เมื่อวันพุธที่ 3 มกราคม 2561 นางอรธัญญา หุ่นดี สถิติจังหวัดสมุทรปราการ 
ประชุมประจำเดือนมกราคม 2561 เพื่อถ่ายทอดนโยบายการดำเนินงานของสำนักงานสถิติจังหวัดสมุทรปราการ พร้อมทั้งสร้างการรับรู้ความเข้าใจการดำเนินงานโครงการยกระดับโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ ด้วยการขยายโครงข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงให้ครอบคลุมทั่วประเทศ ภายใต้ชื่อ "เน็ตประชารัฐ" ให้กับบุคลากรภายในหน่วยงาน

 

26692396 1094682130682867_1394764882_o


สำนักงานสถิติจังหวัดสมุทรปราการ 
อาคารศูนย์เบญจบูรพาสุวรรณภูมิ ชั้น 3
ถ.สุขุมวิท ต.บางปูใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280
โทรศัพท์ 0-2323-2110, 0-2-323-2111  สถิติจังหวัด ต่อ 12 ฝ่ายวิชาการ ต่อ 13 ฝ่ายปฏิบัติการ ต่อ 14
ธุรการ ต่อ 11 การเงิน ต่อ 16  โทรสาร ต่อ 15 E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.