กิจกรรมสร้างการรับรู้และส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากเน็ตประชารัฐในชุมชน ครั้งที่1

เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2561 เวลา 09.00 น. สำนักงานสถิติจังหวัดสมุทรปราการ
โดย นางอรธัญญา หุ่นดี 
สถิติจังหวัดสมุทรปราการ กศน. จังหวัดสมุทรปราการ
TOT จ.สมุทรปราการ และTOT นครหลวง 2.2 พร้อมด้วยบุคลากรในหน่วยงาน
ร่วมกันจัดการอบรม
กิจกรรมสร้างการรับรู้และส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากเน็ตประชารัฐใชุมชน”  ครั้งที่ 1
โดยได้รับเกียรติจาก นายวิษณุพงษ์ สงวนสัจพงษ์ นายอำเภอบางเสาธง
เป็นประธานพิธีเปิดการอบรม 
ณ โรงเรียนละมูลรอดศิริ หมู่ 14
ต.บางเสาธง อ.เมือง จ.สมุทรปราการ โดยมีผู้เข้ารับการอบรม 
จำนวน 6 หมู่บ้าน
รวมทั้งสิ้น 24 คน
เพื่อไปขยายต่อให้กับประชาชนในหมู่บ้านเพิ่มอีกหมู่บ้านละ 30-45 คน

net1

net01

สำนักงานสถิติจังหวัดสมุทรปราการ 
อาคารศูนย์เบญจบูรพาสุวรรณภูมิ ชั้น 3
ถ.สุขุมวิท ต.บางปูใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280
โทรศัพท์ 0-2323-2110  โทรสาร 0-2323-2111
E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.