กิจกรรมสร้างการรับรู้และส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากเน็ตประชารัฐในชุมชน ครั้งที่ 2

เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2561 เวลา 09.00 . สำนักงานสถิติจังหวัดสมุทรปราการ
กศน.จังหวัดสมุทรปราการ TOT .สมุทรปราการ และTOT นครหลวง 2.2
พร้อมด้วยบุคลากรในหน่วยงาน ร่วมพิธีเปิดการอบรม
"กิจกรรมสร้างการรับรู้และส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากเน็ตประชารัฐในชุมชน" ครั้งที่2
โดย นางอรธัญญา หุ่นดี สถิติจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานพิธีเปิดการอบรม
ศาลาอเนกประสงค์ หมู่ 4 . ศรีษะจรเข้ใหญ่ .บางเสาธง .สมุทรปราการ     
โดยมีผู้เข้ารับการอบรม จำนวน 7 หมู่บ้าน รวมทั้งสิ้น 28 คน

net02

net2

 

สำนักงานสถิติจังหวัดสมุทรปราการ 
อาคารศูนย์เบญจบูรพาสุวรรณภูมิ ชั้น 3
ถ.สุขุมวิท ต.บางปูใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280
โทรศัพท์ 0-2323-2110  โทรสาร 0-2323-2111
E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.