กิจกรรมสร้างการรับรู้และส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากเน็ตประชารัฐในชุมชน ครั้งที่ 3

เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2561 เวลา 09.00 . สำนักงานสถิติจังหวัดสมุทรปราการ
โดย นางอรธัญญา หุ่นดี
สถิติจังหวัดสมุทรปราการ กศน.จังหวัดสมุทรปราการ
TOT .สมุทรปราการ และTOT นครหลวง 3.2 
พร้อมด้วยบุคลากรในหน่วยงาน
ร่วมพิธีเปิดการอบรม "กิจกรรมสร้างการรับรู้และส่งเสริม
การใช้ประโยชน์จากเน็ตประชารัฐในชุมชน" ครั้งที่ 3 โดย นายละเอียด สนั่นทุ่ง ปลัดอาวุโสอำเภอพระสมุทรเจดีย์
 
เป็นประธานพิธีเปิดการอบรม ณ ห้องประชุม ชั้น 2 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาเกลือ.พระสมุทรเจดีย์ .สมุทรปราการ โดยมีผู้เข้ารับการอบรม
จำนวน 6 หมู่บ้าน รวมทั้งสิ้น 24 คน

net3

net03

 

สำนักงานสถิติจังหวัดสมุทรปราการ 
อาคารศูนย์เบญจบูรพาสุวรรณภูมิ ชั้น 3
ถ.สุขุมวิท ต.บางปูใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280
โทรศัพท์ 0-2323-2110  โทรสาร 0-2323-2111
E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.