กิจกรรมสร้างการรับรู้และส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากเน็ตประชารัฐในชุมชน ครั้งที่ 4

วันที่ 26 มกราคม 2561 เวลา 09.00 . สำนักงานสถิติจังหวัดสมุทรปราการ
กศน.จังหวัดสมุทรปราการ ,TOT .สมุทรปราการ และ TOT นครหลวง 2.2 
พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัดหน่วยงาน ร่วมพิธีเปิดการอบรม "กิจกรรมสร้างการรับรู้และส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากเน็ตประชารัฐในชุมชน" ครั้งที่ 4
รร.คลองหลุมลึก .บ้านระกาศ .บางบ่อ .สมุทรปราการ

net4

net04

สำนักงานสถิติจังหวัดสมุทรปราการ 
อาคารศูนย์เบญจบูรพาสุวรรณภูมิ ชั้น 3
ถ.สุขุมวิท ต.บางปูใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280
โทรศัพท์ 0-2323-2110  โทรสาร 0-2323-2111
E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.