เข้าร่วมการจัดพิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะวันคล้ายวันยุทธหัตถี สมเด็จพระนเรศวรมหาราชประจำปี 2561

 

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 18 มกราคม 2561 นางสาวรวีวัลย์ บุญยะกลัมพะ ผู้อำนวยการกลุ่มสถิติและวางแผน
และนางสาวพลอยปภัส ไชยยานยท์ นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ พร้อมด้วยพนักงานราชการ
และเจ้าหน้าที่ในสังกัดสำนักงานสถิติจังหวัดสมุทรปราการ เข้าร่วมการจัดพิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะ
เนื่องในวันคล้ายวันยุทธหัตถี สมเด็จพระนเรศวรมหาราชประจำปี 2561
ณ ห้องประชุมศาลาประชาคมจังหวัดสมุทรปราการ

y180203 0023

y180203 0001

สำนักงานสถิติจังหวัดสมุทรปราการ 
อาคารศูนย์เบญจบูรพาสุวรรณภูมิ ชั้น 3
ถ.สุขุมวิท ต.บางปูใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280
โทรศัพท์ 0-2323-2110  โทรสาร 0-2323-2111
E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.