ประชุมรายการสื่อมวลชนท้องถิ่น พบผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ และหัวหน้าส่วนราชการ ครั้งที่ 5/2561

 

วันพุธที่ 23 พฤษภาคม 2561 เวลา 10.00 น. ดร.พัชราภรณ์ สิริวรเวชยางกูล สถิติจังหวัดสมุทรปราการ
มอบหมายให้นางสาวปิยธิดา เพียรจิตร เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป เข้าร่วมประชุมรายการสื่อมวลชนท้องถิ่น
พบผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ และหัวหน้าส่วนราชการ ครั้งที่ 5/2561
ณ ห้องประชุม 1- 2 ศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ

timeline 20180523_102216

timeline 25610508_114251

สำนักงานสถิติจังหวัดสมุทรปราการ 
อาคารศูนย์เบญจบูรพาสุวรรณภูมิ ชั้น 3
ถ.สุขุมวิท ต.บางปูใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280
โทรศัพท์ 0-2323-2110  โทรสาร 0-2323-2111
E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.