Previous
Next
 • พิธีวางพานพุ่ม ถวายราชสักการะ เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ เนื่องในวัน พระบิดาฝนหลวง วันที่ 14 พ.ย. 2562

  พิธีวางพานพุ่ม ถวายราชสักการะ เบื้องหน้าพระบรมฉายาล

 • ร่วมประชุมประจำเดือนกำนันผู้ใหญ่บ้าน อ.บางบ่อ วันที่ 12 พ.ย. 2562

  ร่วมประชุมประจำเดือนกำนันผู้ใหญ่บ้าน อ.บางบ่อ วันที่

 • ร่วมประชุมประจำเดือนกำนันผู้ใหญ่บ้าน อ.เมืองสมุทรปราการ วันที่ 4 พ.ย. 2562

  ร่วมประชุมประจำเดือนกำนันผู้ใหญ่บ้าน อ.เมืองสมุทรปร

 • ร่วมประชุมประจำเดือนกำนันผู้ใหญ่บ้าน อ.บางเสาธง วันที่ 7 พ.ย.2562

  ร่วมประชุมประจำเดือนกำนันผู้ใหญ่บ้าน อ.บางเสาธง วันท

 • ร่วมประชุมประจำเดือนกำนันผู้ใหญ่บ้าน อ.บางพลี วันที่ 6 พ.ย.2562

  ร่วมประชุมประจำเดือนกำนันผู้ใหญ่บ้าน อ.บางพลี วันที่

 • ร่วมประชุมประจำเดือนกำนันผู้ใหญ่บ้าน อ.พระสมุทรเจดีย์ วันที่ 7 พ.ย.2562

  ร่วมประชุมประจำเดือนกำนันผู้ใหญ่บ้าน อ.พระสมุทรเจดี

Previous
Next

สำหรับเจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดสมุทรปราการ

NSO Webmail              ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์                เว็บอินทราเน็ต                ระบบหนังสือเวียน                 Web Admin 

สำนักงานสถิติจังหวัดสมุทรปราการ

อาคารศูนย์เบญจบูรพาสุวรรณภูมิ ชั้น 3 ถนนสุขุมวิท 

ต.บางปูใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280

โทร : 0-2323-2110  โทรสาร : 0-2323-2111 E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.