• เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา พัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 5 ธ.ค.62

  เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา พัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ เนื่อ

 • เข้าร่วมกิจกรรมวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย)ประจำปี 2562

  เข้าร่วมกิจกรรมวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย)ป

 • เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มและถวายบังคมเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 5 ธ.ค.62

  เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มและถวายบังคมเบื้องหน้าพระบรม

 • ร่วมประชุมประจำเดือนกำนันผู้ใหญ่บ้าน อ.พระประแดง วันที่ 2 ธ.ค. 62

  ร่วมประชุมประจำเดือนกำนันผู้ใหญ่บ้าน อ.พระประแดง วัน

 • ร่วมประชุมประจำเดือนกำนันผู้ใหญ่บ้าน อ.เมืองสมุทรปราการ วันที่ 3 ธ.ค. 62

  ร่วมประชุมประจำเดือนกำนันผู้ใหญ่บ้าน อ.เมืองสมุทรปร

 • ร่วมประชุมประจำเดือนกำนันผู้ใหญ่บ้าน อ.พระสมุทรเจดีย์ วันที่ 3 ธ.ค. 62

  ร่วมประชุมประจำเดือนกำนันผู้ใหญ่บ้าน อ.พระสมุทรเจดี

Previous
Next

สำหรับเจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดสมุทรปราการ

NSO Webmail              ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์                เว็บอินทราเน็ต                ระบบหนังสือเวียน                 Web Admin 

สำนักงานสถิติจังหวัดสมุทรปราการ

อาคารศูนย์เบญจบูรพาสุวรรณภูมิ ชั้น 3 ถนนสุขุมวิท 

ต.บางปูใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280

โทร : 0-2323-2110  โทรสาร : 0-2323-2111 E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.