• ประชุมผู้ใหญ่บ้านเดือนกรกฎาคมอำเภอพระสมุทรเจดีย์

  ประชุมผู้ใหญ่บ้านเดือนกรกฎาคมอำเภอพระสมุทรเจดีย์

 • ประชุมผู้ใหญ่บ้านเดือนกรกฎาคมอำเภอเมือง

  ประชุมผู้ใหญ่บ้านเดือนกรกฎาคมอำเภอเมือง

 • ประชุมผู้ใหญ่บ้านเดือนกรกฎาคมอำเภอบางเสาธง

  ประชุมผู้ใหญ่บ้านเดือนกรกฎาคมอำเภอบางเสาธง

 • ประชุมผู้ใหญ่บ้านเดือนกรกฎาคมอำเภอพระประแดง

  ประชุมผู้ใหญ่บ้านเดือนกรกฎาคมอำเภอพระประแดง

 • ประชุมผู้ใหญ่บ้านเดือนกรกฎาคมอำเภอบางพลี

  ประชุมผู้ใหญ่บ้านเดือนกรกฎาคมอำเภอบางพลี

 • กิจกรรมปลูกต้นไม้เนื่องในวันต้นไม้ประจำชาติ2563

  กิจกรรมปลูกต้นไม้เนื่องในวันต้นไม้ประจำชาติ2563

Previous
Next

สำหรับเจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดสมุทรปราการ

NSO Webmail              ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์                เว็บอินทราเน็ต                ระบบหนังสือเวียน                 Web Admin 

สำนักงานสถิติจังหวัดสมุทรปราการ

อาคารศูนย์เบญจบูรพาสุวรรณภูมิ ชั้น 3 ถนนสุขุมวิท 

ต.บางปูใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280

โทร : 0-2323-2110  โทรสาร : 0-2323-2111 E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.