เอกสารรายงาน

Banner Idustrial_2560 baner indas_Samut_Prakan_2560
สำมะโนอุตสาหกรรม 2560 

สำมะโนอุตสาหกรรม 2560 พื้นฐาน

baner report_2560 baner report_2561 baner report_2562
รายงานสถิติ 2560

รายงานสถิติ 2561

รายงานสถิติ 2562

 

banner SSS_2560
รายงาน ศสศ. 2560

รายงาน ศสศ. 2561

รายงาน ศสศ. 2562
baner raber_1_2562__150 baner raber_1_2562__150 baner raber_1_2562__150 baner raber_1_2562__150

รายงาน สรง. ไตรมาส 1 2562

(มกราคม - มีนาคม)

รายงาน สรง. ไตรมาส 2 2562

(เมษายน - มิถุนายน)

รายงาน สรง. ไตรมาส 3 2562

(กรกฏาคม - กันยายน)

รายงาน สรง. ไตรมาส 4 2562

(ตุลาคม - ธันวาคม)

 

 

                 

สำหรับเจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดสมุทรปราการ

NSO Webmail              ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์                เว็บอินทราเน็ต                ระบบหนังสือเวียน                 Web Admin 

สำนักงานสถิติจังหวัดสมุทรปราการ

อาคารศูนย์เบญจบูรพาสุวรรณภูมิ ชั้น 3 ถนนสุขุมวิท 

ต.บางปูใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280

โทร : 0-2323-2110  โทรสาร : 0-2323-2111 E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.