• ปิดปุ่มโกง เดือนพฤษภาคม 2563

  ปิดปุ่มโกง เดือนพฤษภาคม 2563

 • วันวิสาขบูชา

  วันวิสาขบูชา

 • ร่วมประชุมประจำเดือนกำนันผู้ใหญ่บ้าน อ.พระประแดง วันที่ 2 มี.ค. 63

  ร่วมประชุมประจำเดือนกำนันผู้ใหญ่บ้าน อ.พระประแดง วัน

 • ร่วมประชุมประจำเดือนกำนันผู้ใหญ่บ้าน อ.พระสมุทรเจดีย์ ที่ 3 มี.ค. 63

  ร่วมประชุมประจำเดือนกำนันผู้ใหญ่บ้าน อ.พระสมุทรเจดี

 • ร่วมประชุมประจำเดือนกำนันผู้ใหญ่บ้าน อ.เมือง วันที่ 4 มี.ค. 63

  ร่วมประชุมประจำเดือนกำนันผู้ใหญ่บ้าน อ.เมือง วันที่ 4

 • ร่วมประชุมประจำเดือนกำนันผู้ใหญ่บ้าน อ.บางพลี วันที่ 9 มี.ค. 63

  ร่วมประชุมประจำเดือนกำนันผู้ใหญ่บ้าน อ.บางพลี วันที่

Previous
Next

สำหรับเจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดสมุทรปราการ

NSO Webmail              ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์                เว็บอินทราเน็ต                ระบบหนังสือเวียน                 Web Admin 

สำนักงานสถิติจังหวัดสมุทรปราการ

อาคารศูนย์เบญจบูรพาสุวรรณภูมิ ชั้น 3 ถนนสุขุมวิท 

ต.บางปูใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280

โทร : 0-2323-2110  โทรสาร : 0-2323-2111 E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.