• พิธีางพานพุ่มดอกไม้สด วันะรับิดาแห่งฝนหลวง

  พิธีางพานพุ่มดอกไม้สด วันะรับิดาแห่งฝนหลวง

 • การสังเกตการณ์การปฏิบัติงานสนาม 2563

  การสังเกตการณ์การปฏิบัติงานสนาม 2563

 • ประชุมอำเภอพระประแดง ประจำเดือนพฤศจิกายน 2563

  ประชุมอำเภอพระประแดง ประจำเดือนพฤศจิกายน 2563

 • ประชุมอำเภอพระสมุทรเจดีย์ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2563

  ประชุมอำเภอพระสมุทรเจดีย์ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2563

 • ประชุมอำเภอเมือง ประจำเดือนพฤศจิกายน 2563

  ประชุมอำเภอเมือง ประจำเดือนพฤศจิกายน 2563

 • ประชุมอำเภอบางเสาธง ประจำเดือนพฤศจิกายน 2563

  ประชุมอำเภอบางเสาธง ประจำเดือนพฤศจิกายน 2563

Previous
Next

สำหรับเจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดสมุทรปราการ

NSO Webmail              ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์                เว็บอินทราเน็ต                ระบบหนังสือเวียน                 Web Admin 

สำนักงานสถิติจังหวัดสมุทรปราการ

อาคารศูนย์เบญจบูรพาสุวรรณภูมิ ชั้น 3 ถนนสุขุมวิท 

ต.บางปูใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280

โทร : 0-2323-2110  โทรสาร : 0-2323-2111 E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.