• พิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

  พิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเ

 • กิจกรรมจิตอาสาเนื่องในวันจักรี

  กิจกรรมจิตอาสาเนื่องในวันจักรี

 • จิตอาสาเนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว

  จิตอาสาเนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้า

 • ปิดปุ่มโกง เดือนมีนาคม 2564

  ปิดปุ่มโกง เดือนมีนาคม 2564

 • ปิดปุ่มโกง เดือนกุมภาพันธ์ 2564

  ปิดปุ่มโกง เดือนกุมภาพันธ์ 2564

 • ปิดปุ่มโกงเดือนธันวาคม 2563

  ปิดปุ่มโกงเดือนธันวาคม 2563

Previous
Next

สำหรับเจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดสมุทรปราการ

NSO Webmail              ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์                เว็บอินทราเน็ต                ระบบหนังสือเวียน                 Web Admin 

สำนักงานสถิติจังหวัดสมุทรปราการ

อาคารศูนย์เบญจบูรพาสุวรรณภูมิ ชั้น 3 ถนนสุขุมวิท 

ต.บางปูใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280

โทร : 0-2323-2110  โทรสาร : 0-2323-2111 E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.