• ร่วมประชุมประจำเดือนกำนันผู้ใหญ่บ้าน อ.พระประแดง วันที่ 2 มี.ค. 63

  ร่วมประชุมประจำเดือนกำนันผู้ใหญ่บ้าน อ.พระประแดง วัน

 • ร่วมประชุมประจำเดือนกำนันผู้ใหญ่บ้าน อ.พระสมุทรเจดีย์ ที่ 3 มี.ค. 63

  ร่วมประชุมประจำเดือนกำนันผู้ใหญ่บ้าน อ.พระสมุทรเจดี

 • ร่วมประชุมประจำเดือนกำนันผู้ใหญ่บ้าน อ.เมือง วันที่ 4 มี.ค. 63

  ร่วมประชุมประจำเดือนกำนันผู้ใหญ่บ้าน อ.เมือง วันที่ 4

 • ร่วมประชุมประจำเดือนกำนันผู้ใหญ่บ้าน อ.บางพลี วันที่ 9 มี.ค. 63

  ร่วมประชุมประจำเดือนกำนันผู้ใหญ่บ้าน อ.บางพลี วันที่

 • ร่วมประชุมประจำเดือนกำนันผู้ใหญ่บ้าน อ.บางเสาธง วันที่ 9 มี.ค. 63

  ร่วมประชุมประจำเดือนกำนันผู้ใหญ่บ้าน อ.บางเสาธง วันท

 • ร่วมประชุมประจำเดือนกำนันผู้ใหญ่บ้าน อ.บางบ่อ วันที่ 3 มี.ค. 63

  ร่วมประชุมประจำเดือนกำนันผู้ใหญ่บ้าน อ.บางบ่อ วันที่

Previous
Next
แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
คำรับรองการปฏิบัติราชการ เขียนโดย admin 1133
ที่ตั้งสำนักงาน เขียนโดย admin 2162
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ เขียนโดย admin 2958
โครงสร้างและอัตรากำลัง เขียนโดย admin 2836
ความเป็นมา เขียนโดย admin 57

หมวดหมู่รอง

สำหรับเจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดสมุทรปราการ

NSO Webmail              ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์                เว็บอินทราเน็ต                ระบบหนังสือเวียน                 Web Admin 

สำนักงานสถิติจังหวัดสมุทรปราการ

อาคารศูนย์เบญจบูรพาสุวรรณภูมิ ชั้น 3 ถนนสุขุมวิท 

ต.บางปูใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280

โทร : 0-2323-2110  โทรสาร : 0-2323-2111 E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.