วิสัยทัศน์ / พันธกิจ

 

...วิสัยทัศน์...

"เป็นองค์กรหลักของชาติในการบริหารจัดการระบบสถิติเพื่อการพัฒนาประเทศ"


...พันธกิจ...

1.จัดทำสำมะโน สำรวจด้วยตัวอย่าง หรืออำนวยการเพื่อให้ได้ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม ของประเทศ

2.บริการข้อมูลสถิต... อ่านเพิ่มเติม...

ที่ตั้งสำนักงาน

ที่ตั้งสำนักงาน

 

 

สำนักงานสถิติจังหวัดสมุทรปราการ อาคารศูนย์เบญจบูรพาสุวรรณภูมิ ชั้น 3

ถนนสุขุมวิท  ต.บางปูใหม่ อ.เมือง  จ.สมุทรปราการ 10280

โทร. 02-3232110 ต่อ 11-15 โทรสาร 02-3232110 ต่อ 13-14

อ่านเพิ่มเติม...

คำรับรองการปฏิบัติราชการ

 

 

คำรับรองการปฏิบัติราชการ
ของสำนักงานสถิติแห่งชาติ
ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2548

1.  คำรับรองระหว่าง
ชื่อ  นายไกรสร   พรสุธี      ตำแหน่งปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร     ผู้รับคำรับรอง    และ
ชื่อ  นายสือ       ล้ออุทัย    เลขาธิการสถิติแห่งชาติ ... อ่านเพิ่มเติม...

พระราชบัญญัติสถิติ

 

พระราชบัญญัติ
สถิติ
พ.ศ. ๒๕๕๐

------------------------

ภูมิพลอดุลย เดช
ให้ไว้ ณ วันที่  ๓๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๐
เป็นปีที่ ๖๒ ในรัชกาลปัจจุบัน

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิ พลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้า ฯ

ให้ประกาศ ว่า

โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงกฎหมายว่าด้วย สถิติ

จึงทรงพระกร... อ่านเพิ่มเติม...

  • วิสัยทัศน์ / พันธกิจ

  • โครงสร้างและอัตรากำลัง

    โครงสร้างและอัตรากำลัง

  • ที่ตั้งสำนักงาน

    ที่ตั้งสำนักงาน

  • คำรับรองการปฏิบัติราชการ

  • พระราชบัญญัติสถิติ

แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์ พนักงานราชการเฉพาะกิจ ลงวันที่ 19 ก.ค. 2564 เขียนโดย nso123456 96
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวโครงการสำมะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม ลงวันที่ 13 ก.ค. 64 เขียนโดย admin 52
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์เพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวโครงการสำมะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม ลงวันที่ 9 ก.ค. 64 เขียนโดย admin 68
ประกาศรับสมัครบุลคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ ตำแหน่งพนักงานราชการเฉพาะกิจ ตั้งแต่วันที่ 6-14 กรกฎาคม 2564 เขียนโดย admin 229
ประกาศรับสมัครบุลคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน โครงการสำมะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม 29 มิถุนายน 2564 เขียนโดย admin 54
ิิิิประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน 10 มิถุนายน 2564 เขียนโดย admin 61
ประกาศรับสมัครบุลคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน 28 พ.ค. 64 เขียนโดย admin 40
ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกบุลคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน 19 พ.ค.64 เขียนโดย 1123 60
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมิน 17 พ.ค.64 เขียนโดย admin 94
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป โครงการสำมะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม พ.ศ.2564 3 พ.ค.64 เขียนโดย admin 130
ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกบุลคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน 26 เมษายน 64 เขียนโดย admin 75
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์ 23 เมษายน 64 เขียนโดย admin 73
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว 16 เมษายน 2564 เขียนโดย admin 70
ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือก 16 เมษายน 2564 เขียนโดย admin 55
ประกาศรับสมัคร เขียนโดย 112234 149
ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงานราชการ เขียนโดย 11234 105
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลุกจ้างชั่วคราวรายเดือน เขียนโดย 11234 77
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ เขียนโดย admin 87
ประกาศผลการประเมินสมรรถนะเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว เขียนโดย admin 60
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์พนักงานราชการ วันที่ 10 มี.ค. 64 เขียนโดย admin 105
ิิิิประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 5 มีนาคม 2564 เขียนโดย admin 83
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว 1 มีนาคม 2564 เขียนโดย admin 92
ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกบุลคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน 25 ก.พ. 64 เขียนโดย admin 68
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ในวันที่ 24 ก.พ. 64 เขียนโดย admin 90
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการ เขียนโดย admin 115
ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน 9 กุมภาพันธ์ 2564 เขียนโดย admin 93
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ในวันที่ 8 ก.พ. 64 เขียนโดย admin 86
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมิน 29 ม.ค.64 เขียนโดย admin 81
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว 20 ม.ค. 2564 เขียนโดย admin 99
ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกโครงการสำมะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม 28 ธ.ค.63 เขียนโดย admin 122
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์ 25 ธ.ค. 63 เขียนโดย admin 107
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ 21 ธันวาคม 2563 เขียนโดย admin 110
ประกาศรับสมัครลูกจ้างสำมะโนอุตสาหกรรม ครั้งที่2 เขียนโดย admin 180
ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว 30 พ.ย. 63 เขียนโดย admin 177
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 24 พฤศจิกายน 2563 (คลิกดาวน์โหลดเอกสาร) เขียนโดย admin 203
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ 17 พ.ย. 63 เขียนโดย admin 200
ประกาศรับสมัครลูกจ้างสำมะโนอุตสาหกรรม เขียนโดย admin 300
ประกาศผลการสอบคัดเลือก ลูกจ้าง เขียนโดย admin 143
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 3 พฤศจิกายน 2563 เขียนโดย admin 131
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ 30 ตุลาคม 2563 เขียนโดย admin 134
ประกาศรับสมัครงาน 19 ตุลาคม 2563 เขียนโดย admin 158
ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว 16 มิ.ย. 63 เขียนโดย admin 283
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ มิ.ย.63 เขียนโดย admin 203
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ 8 มิ.ย. 63 เขียนโดย admin 214
ประกาศผลการสอบคัดเลือก 27 พ.ค.2563 เขียนโดย admin 235
ประกาศรับสมัครงาน 26 พ.ค. 2563 เขียนโดย admin 251
ประกาศผลการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 เขียนโดย admin 224
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมิน เขียนโดย admin 268
ปรกาศรับสมัครงาน พฤษภาคม 2563 เขียนโดย admin 326
ประกาศรับสมัครงาน ลงวันที่ 6 พ.ย. 2562 เขียนโดย admin 362
ประกาศรับสมัครพนักงานขับรถยนต์ราชการ 5 สิงหาคม 2562 เขียนโดย admin 284
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิประเมินสมรรถนะ เขียนโดย admin 549
ประกาศรับสมัครงาน เขียนโดย admin 253

สำหรับเจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดสมุทรปราการ

NSO Webmail              ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์                เว็บอินทราเน็ต                ระบบหนังสือเวียน                 Web Admin 

สำนักงานสถิติจังหวัดสมุทรปราการ

อาคารศูนย์เบญจบูรพาสุวรรณภูมิ ชั้น 3 ถนนสุขุมวิท 

ต.บางปูใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280

โทร : 0-2323-2110  โทรสาร : 0-2323-2111 E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.