วิสัยทัศน์ / พันธกิจ

 

...วิสัยทัศน์...

"เป็นองค์กรหลักของชาติในการบริหารจัดการระบบสถิติเพื่อการพัฒนาประเทศ"


...พันธกิจ...

1.จัดทำสำมะโน สำรวจด้วยตัวอย่าง หรืออำนวยการเพื่อให้ได้ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม ของประเทศ

2.บริการข้อมูลสถิต... อ่านเพิ่มเติม...

ที่ตั้งสำนักงาน

ที่ตั้งสำนักงาน

 

 

สำนักงานสถิติจังหวัดสมุทรปราการ อาคารศูนย์เบญจบูรพาสุวรรณภูมิ ชั้น 3

ถนนสุขุมวิท  ต.บางปูใหม่ อ.เมือง  จ.สมุทรปราการ 10280

โทร. 02-3232110 ต่อ 11-15 โทรสาร 02-3232110 ต่อ 13-14

อ่านเพิ่มเติม...

คำรับรองการปฏิบัติราชการ

 

 

คำรับรองการปฏิบัติราชการ
ของสำนักงานสถิติแห่งชาติ
ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2548

1.  คำรับรองระหว่าง
ชื่อ  นายไกรสร   พรสุธี      ตำแหน่งปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร     ผู้รับคำรับรอง    และ
ชื่อ  นายสือ       ล้ออุทัย    เลขาธิการสถิติแห่งชาติ ... อ่านเพิ่มเติม...

พระราชบัญญัติสถิติ

 

พระราชบัญญัติ
สถิติ
พ.ศ. ๒๕๕๐

------------------------

ภูมิพลอดุลย เดช
ให้ไว้ ณ วันที่  ๓๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๐
เป็นปีที่ ๖๒ ในรัชกาลปัจจุบัน

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิ พลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้า ฯ

ให้ประกาศ ว่า

โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงกฎหมายว่าด้วย สถิติ

จึงทรงพระกร... อ่านเพิ่มเติม...

  • วิสัยทัศน์ / พันธกิจ

  • โครงสร้างและอัตรากำลัง

    โครงสร้างและอัตรากำลัง

  • ที่ตั้งสำนักงาน

    ที่ตั้งสำนักงาน

  • คำรับรองการปฏิบัติราชการ

  • พระราชบัญญัติสถิติ

แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว 16 เมษายน 2564 เขียนโดย admin 24
ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือก 16 เมษายน 2564 เขียนโดย admin 20
ประกาศรับสมัคร เขียนโดย 112234 107
ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงานราชการ เขียนโดย 11234 58
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลุกจ้างชั่วคราวรายเดือน เขียนโดย 11234 50
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ เขียนโดย admin 62
ประกาศผลการประเมินสมรรถนะเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว เขียนโดย admin 42
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์พนักงานราชการ วันที่ 10 มี.ค. 64 เขียนโดย admin 55
ิิิิประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 5 มีนาคม 2564 เขียนโดย admin 47
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว 1 มีนาคม 2564 เขียนโดย admin 69
ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกบุลคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน 25 ก.พ. 64 เขียนโดย admin 39
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ในวันที่ 24 ก.พ. 64 เขียนโดย admin 64
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการ เขียนโดย admin 74
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป โครงการสำมะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม พ.ศ.2564 เขียนโดย admin 97
ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน 9 กุมภาพันธ์ 2564 เขียนโดย admin 62
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ในวันที่ 8 ก.พ. 64 เขียนโดย admin 56
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมิน 29 ม.ค.64 เขียนโดย admin 58
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว 20 ม.ค. 2564 เขียนโดย admin 72
ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกโครงการสำมะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม 28 ธ.ค.63 เขียนโดย admin 99
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์ 25 ธ.ค. 63 เขียนโดย admin 85
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ 21 ธันวาคม 2563 เขียนโดย admin 89
ประกาศรับสมัครลูกจ้างสำมะโนอุตสาหกรรม ครั้งที่2 เขียนโดย admin 158
ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว 30 พ.ย. 63 เขียนโดย admin 142
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 24 พฤศจิกายน 2563 (คลิกดาวน์โหลดเอกสาร) เขียนโดย admin 177
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ 17 พ.ย. 63 เขียนโดย admin 176
ประกาศรับสมัครลูกจ้างสำมะโนอุตสาหกรรม เขียนโดย admin 263
ประกาศผลการสอบคัดเลือก ลูกจ้าง เขียนโดย admin 120
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 3 พฤศจิกายน 2563 เขียนโดย admin 111
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ 30 ตุลาคม 2563 เขียนโดย admin 109
ประกาศรับสมัครงาน 19 ตุลาคม 2563 เขียนโดย admin 138
ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว 16 มิ.ย. 63 เขียนโดย admin 254
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ มิ.ย.63 เขียนโดย admin 176
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ 8 มิ.ย. 63 เขียนโดย admin 188
ประกาศผลการสอบคัดเลือก 27 พ.ค.2563 เขียนโดย admin 212
ประกาศรับสมัครงาน 26 พ.ค. 2563 เขียนโดย admin 230
ประกาศผลการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 เขียนโดย admin 205
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมิน เขียนโดย admin 229
ปรกาศรับสมัครงาน พฤษภาคม 2563 เขียนโดย admin 302
ประกาศรับสมัครงาน ลงวันที่ 6 พ.ย. 2562 เขียนโดย admin 339
ประกาศรับสมัครพนักงานขับรถยนต์ราชการ 5 สิงหาคม 2562 เขียนโดย admin 262
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิประเมินสมรรถนะ เขียนโดย admin 525
ประกาศรับสมัครงาน เขียนโดย admin 231

สำหรับเจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดสมุทรปราการ

NSO Webmail              ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์                เว็บอินทราเน็ต                ระบบหนังสือเวียน                 Web Admin 

สำนักงานสถิติจังหวัดสมุทรปราการ

อาคารศูนย์เบญจบูรพาสุวรรณภูมิ ชั้น 3 ถนนสุขุมวิท 

ต.บางปูใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280

โทร : 0-2323-2110  โทรสาร : 0-2323-2111 E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.