แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ประกาศจังหวัดสมุทรปราการ เขียนโดย admin 13
รับสมัครงานเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปีงบประมาณ 2562 เขียนโดย admin 39
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเ เพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งผู้ช่วยพนักงานสถิติ เขียนโดย admin 79
ประกาศจังหวัดสมุทรปราการ เรื่อง รายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่สถิติ สำนักงานสถิติจังหวัดสมุทรปราการ เขียนโดย admin 68
ประกาศจังหวัดสมุทรปราการ เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนด วัน เวลา และสถานที่ ในการรับประเมินเพื่อเลืกสรรเป้นพนักงานราชการทั่วไป เขียนโดย admin 69
ประกาศจังหวัดสมุทรปราการ เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือกบุคคล กำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่สถิติ เขียนโดย admin 74
ประกาศจังหวัดสมุทรปราการ เขียนโดย admin 142
ประกาศจังหวัดสมุทรปราการ เขียนโดย admin 94
ประกาศจังหวัดสมุทรปราการ เขียนโดย admin 78
ประกาศจังหวัดสมุทรปราการ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ฯ การประเมินสมรรถนะเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ ปี 2561 เขียนโดย admin 51
ประกาศจังหวัดสมุทรปราการ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ฯ การประเมินสมรรถนะเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่สถิติ ปี 2561 เขียนโดย admin 44
ประกาศจังหวัดสมุทรปราการ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ฯ การประเมินสมรรถนะเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปี 2561 เขียนโดย admin 71
เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ (พนักงานขับรถยนต์) เขียนโดย admin 49
ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว เขียนโดย admin 127
เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงาน จ้างเหมาบริการ(พนักงานขับรถยนต์) เขียนโดย admin 115
ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเดือน เขียนโดย admin 149
ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือก เขียนโดย admin 139
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ เขียนโดย admin 211
ประกาศรับสมัครงาน เขียนโดย admin 218
ประกาศรับสมัครงาน เขียนโดย admin 183
ประกาศจังหวัดสมุทรปราการ เขียนโดย admin 936
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ เขียนโดย admin 240
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก เขียนโดย admin 218
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 เขียนโดย admin 200
ประกาศจังหวัดสมุทรปราการ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เขียนโดย admin 305
ประกาศสำนักงานสถิติแห่งชาติ เรื่อง นโยบาย/มาตรการ เพื่อพัฒนาหน่วยงานให้มีคุณธรรม และความโปร่งใส เขียนโดย admin 260

หมวดหมู่รอง

สำนักงานสถิติจังหวัดสมุทรปราการ 
อาคารศูนย์เบญจบูรพาสุวรรณภูมิ ชั้น 3
ถ.สุขุมวิท ต.บางปูใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280
โทรศัพท์ 0-2323-2110  โทรสาร 0-2323-2111
E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.