สำรวจความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อโครงการเน็ตประชารัฐ

ภาพการลงพื้นที่ของพนักงานแจงนับ นักเรียน กศน. จังหวัดสมุทรปราการ สำรวจความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อโครงการเน็ตประชารัฐ พ.ศ.2561 ในหมู่บ้านที่ติดตั้งเน็ตประชารัฐ 44 หมู่บ้าน พื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ โดยมีเจ้าหน้าที่สถิติคอยให้คำปรึกษาทั้งนี้จะทำการสำรวจตั้งแต่วันที่ 10 กรกฎาคม ถึง 31 สิงหาคม 2561

 

 

 

อ่านเพิ่มเติม...

การประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาแรงงานและประสานงานฝึกอาชีพจังหวัด (กพร.ปจ.) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑

การประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาแรงงานและประสานงานฝึกอาชีพจังหวัด (กพร.ปจ.) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑

วันพุธที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ น. ดร.พัชราภรณ์ สิริวรเวชยางกูล สถิติจังหวัดสมุทรปราการ ได้เข้่าร่วมประชุมคณะกรรมการพัฒนาแรงงานและประสานงานฦึกอาชีพจังหวัด (กพร.ปจ.) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ ณ ห้องประชุม C๔๐๓ ชั้น ๔ อาคารอำนวยการ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๑ สมุทรปราการ อำเภาบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ

อ่านเพิ่มเติม...

ประชุมชี้แจงโครงการยกระดับโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ จังหวัดสมุทรปราการ

ประชุมชี้แจงโครงการยกระดับโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ จังหวัดสมุทรปราการ

วันจันทร์ที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ.2561 ดร.พัชราภรณ์ สิริวรเวชยางกูล สถิติจังหวัดสมุทรปราการ พร้อมข้าราชการ พนักงานราชการ และเจ้าหน้าที่ในสังกัดสำนักงานสถิติจังหวัดสมุทรปราการ ได้ประชุมโครงการ "1 กิจกรรม 1 จังหวัด" ภายใต้โครงการยกระดับโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ จังหวัดสมุทรปราการ ซึ่งได้ดำเนินการไปแล้วเมื่อวันเสาร์ที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ.2561 ณ โรงเรียนคลองเสาธง ต.บางปูใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ ท... อ่านเพิ่มเติม...

การอบรมเชิงปฏิบัติ (Workshop) สร้างทักษะดิจิทัลและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากโครงข่ายเน็ตประชารัฐภายใต้โครงการยกระดับโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ จังหวัดสมุทรปราการ

การอบรมเชิงปฏิบัติ (Workshop) สร้างทักษะดิจิทัลและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากโครงข่ายเน็ตประชารัฐภายใต้โครงการยกระดับโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ จังหวัดสมุทรปราการ

 วันเสาร์ที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ.2561 ดร.พัชราภรณ์ สิริวรเวชยางกูล สถิติจังหวัดสมุทรปราการ และนางสาวรวีวัลย์ บุญยะกลัมพะ ผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการสถิติและวางแผน และบุคลากรของของสำนักงานสถิติจังหวัดสมุทรปราการ ลงพื้นที่อบรมเชิงปฏิบัติเพื่อสร้างการรับรู้พัฒนาทักษะด้านดิจิทัล พื้นฐานการใช้อินเทอร์เน็ตและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากโครงข่ายเน็ตประชารัฐให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นจำนวน 35 คน ในพื้นที่ติดตั้งเน... อ่านเพิ่มเติม...

ประชุมวางแผนโครงการ ๑ กิจกรรม ๑ จังหวัด ภายใต้โครงการยกระดับโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมเพือขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ จังหวัดสมุทรปราการ

ประชุมวางแผนโครงการ ๑ กิจกรรม ๑ จังหวัด ภายใต้โครงการยกระดับโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมเพือขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ จังหวัดสมุทรปราการ

วันศุกร์ ที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ดร.พัชราภรณ์ สิริวรเวชยางกูล สถิติจังหวัดสมุทรปราการ ได้ประชุมวางแผนการดำเนินงานโครงการ ๑ กิจกรรม ๑ จังหวัด ภายใต้โครงยกระดับโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ จังหวัดสมุทรปราการ กิจกรรมที่ ๑ การสร้างการรับรูในการใช้ประโยชน์โครงข่ายและส่งเสริมการใช้งานให้แก่ประชาชน ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ณ บริเวณอาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่๕ บ้านเสาธง ซอยเทศบาลบางปู ๑๑๘ ต.บางปูใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรป... อ่านเพิ่มเติม...

Previous
Next
 • สำรวจความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อโครงการเน็ตประชา

 • การประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาแรงงานและประสานงานฝึกอาชีพจังหวัด (กพร.ปจ.) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑

  การประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาแรงงานและประสานงานฝึกอา

 • ประชุมชี้แจงโครงการยกระดับโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ จังหวัดสมุทรปราการ

  ประชุมชี้แจงโครงการยกระดับโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาค

 • การอบรมเชิงปฏิบัติ (Workshop) สร้างทักษะดิจิทัลและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากโครงข่ายเน็ตประชารัฐภายใต้โครงการยกระดับโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ จังหวัดสมุทรปราการ

  การอบรมเชิงปฏิบัติ (Workshop) สร้างทักษะดิจิทัลและส่งเสริม

 • ประชุมวางแผนโครงการ ๑ กิจกรรม ๑ จังหวัด ภายใต้โครงการยกระดับโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมเพือขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ จังหวัดสมุทรปราการ

  ประชุมวางแผนโครงการ ๑ กิจกรรม ๑ จังหวัด ภายใต้โครงการ

แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเ เพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งผู้ช่วยพนักงานสถิติ เขียนโดย admin 56
ประกาศจังหวัดสมุทรปราการ เรื่อง รายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่สถิติ สำนักงานสถิติจังหวัดสมุทรปราการ เขียนโดย admin 26
ประกาศจังหวัดสมุทรปราการ เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนด วัน เวลา และสถานที่ ในการรับประเมินเพื่อเลืกสรรเป้นพนักงานราชการทั่วไป เขียนโดย admin 54
ประกาศจังหวัดสมุทรปราการ เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือกบุคคล กำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่สถิติ เขียนโดย admin 54
ประกาศจังหวัดสมุทรปราการ เขียนโดย admin 110
ประกาศจังหวัดสมุทรปราการ เขียนโดย admin 64
ประกาศจังหวัดสมุทรปราการ เขียนโดย admin 50
ประกาศจังหวัดสมุทรปราการ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ฯ การประเมินสมรรถนะเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ ปี 2561 เขียนโดย admin 39
ประกาศจังหวัดสมุทรปราการ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ฯ การประเมินสมรรถนะเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่สถิติ ปี 2561 เขียนโดย admin 34
ประกาศจังหวัดสมุทรปราการ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ฯ การประเมินสมรรถนะเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปี 2561 เขียนโดย admin 50

หมวดหมู่รอง

สำนักงานสถิติจังหวัดสมุทรปราการ 
อาคารศูนย์เบญจบูรพาสุวรรณภูมิ ชั้น 3
ถ.สุขุมวิท ต.บางปูใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280
โทรศัพท์ 0-2323-2110  โทรสาร 0-2323-2111
E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.