แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
กิจกรรมสร้างการรับรู้และส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากเน็ตประชารัฐในชุมชน ครั้งที่ 3 เขียนโดย admin 24
กิจกรรมสร้างการรับรู้และส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากเน็ตประชารัฐในชุมชน ครั้งที่ 2 เขียนโดย admin 17
โครงการ "การพัฒนาแนวทางลดก๊าซเรือนกระจกระดับจังหวัด" เขียนโดย admin 17
กิจกรรมสร้างการรับรู้และส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากเน็ตประชารัฐในชุมชน ครั้งที่1 เขียนโดย admin 22
การจัดบูธนิทรรศการประชาสัมพันธ์ภารกิจของสำนักงานสถิติแห่งชาติ เขียนโดย admin 51
ประชุมสร้างการรับรู้การใช้ประโยชน์จากเน็ตประชารัฐ เขียนโดย admin 40
ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนโครงการเน็ตประชารัฐ เขียนโดย admin 34
เข้าร่วมการดำเนินโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน (จังหวัดเคลื่อนที่) ครั้งที่ 5/2560 เขียนโดย admin 41
เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ เกี่ยวกับประเด็น 4+6 คำถาม นายกรัฐมนตรี เขียนโดย admin 36
เข้าร่วมประชุมการพัฒนาคุณการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) เขียนโดย admin 33

สำนักงานสถิติจังหวัดสมุทรปราการ 
อาคารศูนย์เบญจบูรพาสุวรรณภูมิ ชั้น 3
ถ.สุขุมวิท ต.บางปูใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280
โทรศัพท์ 0-2323-2110, 0-2-323-2111  สถิติจังหวัด ต่อ 12 ฝ่ายวิชาการ ต่อ 13 ฝ่ายปฏิบัติการ ต่อ 14
ธุรการ ต่อ 11 การเงิน ต่อ 16  โทรสาร ต่อ 15 E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.