แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
การสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่สถิติ เขียนโดย admin 27
เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทยจังหวัดสมุทรปราการครั้งที่1 เขียนโดย admin 32
เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เขียนโดย admin 32
จัดบูธนิทรรศการประชาสัมพันธ์ภารกิจของสำนักงานสถิติแห่งชาติ เขียนโดย admin 69
การเข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือน พฤศจิกายน 2560 เขียนโดย admin 54
เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนานักวิชาการระดับกลาง รุ่นที่ ๔ เขียนโดย admin 53
เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรมระดับจังหวัด ปี พ.ศ.2560 - 2564 เขียนโดย admin 54
การเตรียมความพร้อมป้ายประชาสัมพันธ์การจัดบูธนิทรรศการประชาสัมพันธ์ภารกิจของสำนักงานสถิติแห่งชาติ เขียนโดย admin 44
การเข้าร่วมงานสีสันตะวันออก งานแถลงแผนและทิศทางการดำเนินงานด้านการตลาด เขียนโดย admin 46
วันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี 2560 เขียนโดย admin 40

สำนักงานสถิติจังหวัดสมุทรปราการ 
อาคารศูนย์เบญจบูรพาสุวรรณภูมิ ชั้น 3
ถ.สุขุมวิท ต.บางปูใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280
โทรศัพท์ 0-2323-2110, 0-2-323-2111  สถิติจังหวัด ต่อ 12 ฝ่ายวิชาการ ต่อ 13 ฝ่ายปฏิบัติการ ต่อ 14
ธุรการ ต่อ 11 การเงิน ต่อ 16  โทรสาร ต่อ 15 E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.