แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
สถิติฯ พัฒนาฐานข้อมูลน้ำของประเทศ เขียนโดย admin 63
ประชุมคณะทำงานกลั่นกรองสรุปผลการตอบคำถาม 4 ข้อ เขียนโดย admin 66
ประชุมคณะทำงานกลั่นกรองฯ เขียนโดย admin 60
งานพิธีถวายดอกไม้จันทน์ เขียนโดย admin 90
ร่วมพิธีวางพวงมาลาพระบรมราชานุเสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เขียนโดย admin 70
ร่วมกิจกรรมจิตอาสาทำความสะอาด เขียนโดย admin 83
กิจกรรมสานสัมพันธ์สำนักงานสถิติจังหวัดสมุทรปราการ เขียนโดย admin 81
ร่วมสมัครเป็นจิตอาสาเฉพาะกิจ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ เขียนโดย admin 173
อบรมโครงการฝึกหลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดี รุ่นที่ 2และรุ่นที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 เขียนโดย admin 75
อบรมเพื่อเพิ่มความรู้เกี่ยวกับโปรแกรม Microsoft Power BI เขียนโดย admin 117

สำนักงานสถิติจังหวัดสมุทรปราการ 
อาคารศูนย์เบญจบูรพาสุวรรณภูมิ ชั้น 3
ถ.สุขุมวิท ต.บางปูใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280
โทรศัพท์ 0-2323-2110, 0-2-323-2111  สถิติจังหวัด ต่อ 12 ฝ่ายวิชาการ ต่อ 13 ฝ่ายปฏิบัติการ ต่อ 14
ธุรการ ต่อ 11 การเงิน ต่อ 16  โทรสาร ต่อ 15 E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.