แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
“วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช” และ “วันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์” ประจำปี 2561 เขียนโดย admin 23
การถ่ายทอดความรู้ในเรื่อง การออกแบบอินโฟกราฟิก เขียนโดย admin 24
การอบรมด้านการปฏิบัติงานการลงพื้นที่โครงการต่าง ๆ ในเดือนเมษายน 2561 เขียนโดย admin 22
การประชุมคณะทำงานติดตาม ตรวจสอบ และสังเกตการณ์ งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จังหวัดสมุทรปราการ เขียนโดย admin 29
จัดบูธประชาสัมพันธ์ ภารกิจของสำนักงานสถิติแห่งชาติ เขียนโดย admin 24
"วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวมหาเจษฎาราชเจ้า” และใน “วันข้าราชการพลเรือน” ประจำปี 2561 เขียนโดย admin 28
การประชุมประจำเดือนมีนาคม 2561 เขียนโดย admin 38
ประชุมคณะทำงานกลั่นกรองพิจารณาเรื่องนำเสนอที่ประชุม คณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ฯ จังหวัดสมุทรปราการครั้งที่ 3/2561 เขียนโดย admin 23
เข้าร่วมการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดสมุทรปราการ ครั้งที่ 3/2561 เขียนโดย admin 21
เข้าร่วมประชุมรายการสื่อมลชนท้องถิ่น พบผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ และหัวหน้าส่วนราชการ ครั้งที่ 3/2561 เขียนโดย admin 29

สำนักงานสถิติจังหวัดสมุทรปราการ 
อาคารศูนย์เบญจบูรพาสุวรรณภูมิ ชั้น 3
ถ.สุขุมวิท ต.บางปูใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280
โทรศัพท์ 0-2323-2110, 0-2-323-2111  สถิติจังหวัด ต่อ 12 ฝ่ายวิชาการ ต่อ 13 ฝ่ายปฏิบัติการ ต่อ 14
ธุรการ ต่อ 11 การเงิน ต่อ 16  โทรสาร ต่อ 15 E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.