แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ประชุมโครงการประชุมชี้แจงเตรียมความพร้อมโครงการบัตรสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ เขียนโดย admin 34
ประชุมรายการสื่อมวลชนท้องถิ่นพบผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ และหัวหน้าส่วนราชการ ครั้งที่ 4/2561 เขียนโดย admin 38
ภาวะการทำงานของประชากร ไตรมาส 1 พ.ศ. 2561 เขียนโดย admin 34
ประชุมโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) เขียนโดย admin 35
พิธีรดน้ำดำหัวขอพรผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เขียนโดย admin 36
ร่วมพิธีรดน้ำขอพรผู้บริหารระดับสูง เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ประจำปี 2561 เขียนโดย admin 34
อบรม KPI เขียนโดย admin 36
พิธีรดน้ำดำหัวขอพร เนื่องในประเพณีสงกรานต์ปี 2561 เขียนโดย admin 37
อบรมด้านการปฏิบัติงานการลงพื้นที่โครงการสำรวจธุรกิจทางการค้าและธุรกิจทางการบริการ พ.ศ. 2561 เขียนโดย admin 34
“วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช” และ “วันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์” ประจำปี 2561 เขียนโดย admin 39

สำนักงานสถิติจังหวัดสมุทรปราการ 
อาคารศูนย์เบญจบูรพาสุวรรณภูมิ ชั้น 3
ถ.สุขุมวิท ต.บางปูใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280
โทรศัพท์ 0-2323-2110  โทรสาร 0-2323-2111
E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.