แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ร่วมเปิดงานฝึกอบรมกิจกรรมพัฒนาศักยภาพคนพิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล เขียนโดย admin 78
รองปลัดกระทรวงดีอีตรวจเยี่ยมการดำเนินงานโครงการฯ เขียนโดย E 105
การตรวจราชการประจำปี พ.ศ.2560 เขียนโดย admin 141
ร่วมงานพิธีบำเพ็ญกุศลถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ฯ เขียนโดย admin 104
โครงการกีฬาสัมพันธ์ สำนักงานสถิติจังหวัดสมุทรปราการ เขียนโดย admin 143
ประชุมคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ฯ จังหวัดสมุทรปราการ เขียนโดย admin 106
ประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ เขียนโดย admin 106
ร่วมงานวันคล้ายวันสวรรคตของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชประจำปี 2560 เขียนโดย admin 114
ร่วมงานวันระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ เขียนโดย admin 119
ร่วมวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า เขียนโดย admin 107

สำนักงานสถิติจังหวัดสมุทรปราการ 
อาคารศูนย์เบญจบูรพาสุวรรณภูมิ ชั้น 3
ถ.สุขุมวิท ต.บางปูใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280
โทรศัพท์ 0-2323-2110, 0-2-323-2111  สถิติจังหวัด ต่อ 12 ฝ่ายวิชาการ ต่อ 13 ฝ่ายปฏิบัติการ ต่อ 14
ธุรการ ต่อ 11 การเงิน ต่อ 16  โทรสาร ต่อ 15 E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.