แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
วันมาฆบูชา เขียนโดย admin 56
ออกบูธนิทรรศการประชาสัมพันธ์ภารกิจของสำนักงานสถิติแห่งชาติ เขียนโดย admin 100
การประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) สมุทรปราการ ครั้งที่ 1/2561 เขียนโดย admin 89
เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการภารกิจ 4 ด้าน (Cluster) เขียนโดย admin 87
เข้าร่วมการจัดพิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะวันคล้ายวันยุทธหัตถี สมเด็จพระนเรศวรมหาราชประจำปี 2561 เขียนโดย admin 81
เข้าร่วมประชุมการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เขียนโดย admin 83
เข้าร่วมประชุม Video Conference ครั้งที่ 4/2561 เขียนโดย admin 62
การถ่ายทอดนโยบายการดำเนินงานของสำนักงานสถิติแห่งชาติ เขียนโดย admin 59
ประชุมคณะอนุกรรมการกลุ่มภารกิจ 4 ด้าน ร่างแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล เขียนโดย admin 62
กิจกรรมสร้างการรับรู้และส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากเน็ตประชารัฐในชุมชน ครั้งที่ 4 เขียนโดย admin 78

สำนักงานสถิติจังหวัดสมุทรปราการ 
อาคารศูนย์เบญจบูรพาสุวรรณภูมิ ชั้น 3
ถ.สุขุมวิท ต.บางปูใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280
โทรศัพท์ 0-2323-2110, 0-2-323-2111  สถิติจังหวัด ต่อ 12 ฝ่ายวิชาการ ต่อ 13 ฝ่ายปฏิบัติการ ต่อ 14
ธุรการ ต่อ 11 การเงิน ต่อ 16  โทรสาร ต่อ 15 E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.