แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
“วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช” และ “วันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์” ประจำปี 2561 เขียนโดย admin 45
การถ่ายทอดความรู้ในเรื่อง การออกแบบอินโฟกราฟิก เขียนโดย admin 44
การอบรมด้านการปฏิบัติงานการลงพื้นที่โครงการต่าง ๆ ในเดือนเมษายน 2561 เขียนโดย admin 41
การประชุมคณะทำงานติดตาม ตรวจสอบ และสังเกตการณ์ งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จังหวัดสมุทรปราการ เขียนโดย admin 52
จัดบูธประชาสัมพันธ์ ภารกิจของสำนักงานสถิติแห่งชาติ เขียนโดย admin 49
"วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวมหาเจษฎาราชเจ้า” และใน “วันข้าราชการพลเรือน” ประจำปี 2561 เขียนโดย admin 52
การประชุมประจำเดือนมีนาคม 2561 เขียนโดย admin 61
ประชุมคณะทำงานกลั่นกรองพิจารณาเรื่องนำเสนอที่ประชุม คณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ฯ จังหวัดสมุทรปราการครั้งที่ 3/2561 เขียนโดย admin 49
เข้าร่วมการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดสมุทรปราการ ครั้งที่ 3/2561 เขียนโดย admin 44
เข้าร่วมประชุมรายการสื่อมลชนท้องถิ่น พบผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ และหัวหน้าส่วนราชการ ครั้งที่ 3/2561 เขียนโดย admin 71

สำนักงานสถิติจังหวัดสมุทรปราการ 
อาคารศูนย์เบญจบูรพาสุวรรณภูมิ ชั้น 3
ถ.สุขุมวิท ต.บางปูใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280
โทรศัพท์ 0-2323-2110  โทรสาร 0-2323-2111
E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.