รับสมัครงาน

ประกาศรับสมัครงาน

เอกสารรายงาน

baner .63 baner .63 baner .63

 สำรวจข้อมูลพื้นฐาน

 ของครัวเรือน 2561

สำรวจข้อมูลพื้นฐาน

ของครัวเรือน 2562 

สำรวจข้อมูลพื้นฐาน

ของครัวเรือน 2563

Banner Idustrial_2560 baner indas_Samut_Prakan_2560
สำมะโนอุตสาหกรรม 2560 

สำมะโนอุตสาหกรรม 2560 พื้นฐาน

baner report_2560 baner report_2561 baner report_2562 banner 2563

รายงานสถิติ 2560

รายงานสถิติ 2561

รายงานสถิติ 2562

 รายงานสถิติ 2563

 

 

 

banner SSS_2560 baner sss_2561_4 banner SSS_2562_1

รายงาน สศส. 2560

รายงาน สศส. 2561

รายงาน สศส. 2562

baner raber_1_2562__150

baner raber_1_2562__150

baner raber_1_2562__150

baner raber_1_2562__150

รายงาน สรง. ไตรมาส 1 2562

(มกราคม - มีนาคม)

รายงาน สรง. ไตรมาส 2 2562

(เมษายน - มิถุนายน)

รายงาน สรง. ไตรมาส 3 2562

(กรกฏาคม - กันยายน)

รายงาน สรง. ไตรมาส 4 2562

(ตุลาคม - ธันวาคม)

baner raber_1_2562__150

baner raber_1_2562__150

baner raber_1_2562__150 

 

รายงาน สรง. ไตรมาส 1  2563

(มกราคม - มีนาคม)

รายงาน สรง. ไตรมาส 2 2563

(เมษายน - มิถุนายน)

รายงาน สรง. ไตรมาส 3 2563

(กรกฎาคม - กันยายน) 

 

 

 

 

 

่่่

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

   

 

 

 

 

   

     

   

 

 

                 

หมวดหมู่รอง

สำหรับเจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดสมุทรปราการ

NSO Webmail              ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์                เว็บอินทราเน็ต                ระบบหนังสือเวียน                 Web Admin 

สำนักงานสถิติจังหวัดสมุทรปราการ

อาคารศูนย์เบญจบูรพาสุวรรณภูมิ ชั้น 3 ถนนสุขุมวิท 

ต.บางปูใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280

โทร : 0-2323-2110  โทรสาร : 0-2323-2111 E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.