เข้าร่วมประชุมวิดีทัศน์ทางไกล การชี้แจงแนวทางการประเมินผู้บริหารองค์การ

เข้าร่วมประชุมวิดีทัศน์ทางไกล การชี้แจงแนวทางการประเมินผู้บริหารองค์การ

วันพุธที่ 14 มีนาคม 2561 เวลา 09.30 ดร.พัชราภรณ์ สิริวรเวชยางกูล สถิติจังหวัดสมุทรปราการ
อ่านเพิ่มเติม...

สถิติจังหวัดสมุทรปราการ เข้ารายงานตัวต่อผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ และรองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ

สถิติจังหวัดสมุทรปราการ เข้ารายงานตัวต่อผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ และรองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ

 เมื่อวันจันทร์ที่ 12 มีนาคม 2561 เวลา 10.00 น. ดร.พัชราภรณ์ สิริวรเวชยางกูล สถิติจังหวัดสมุทรปราการ 
เข้ารายงานตัวต่อผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ และรองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุ... อ่านเพิ่มเติม...

เข้าร่วมสัมมนา "เปิดเผย เชื่อมโยง เปลี่ยนผ่าน สู่รัฐบาลดิจิทัล"

เข้าร่วมสัมมนา

เมื่อวันที่ 7 มีนาคม - 9 มีนาคม 2561 นายสิงห์ชัย ปฐมวานิช ผอ.กลุ่มปฏิบัติการสถิติ 
พร้อมด้วย ผอ.กลุ่มวิชาการสถิติและวางแผน
เข้าร่วมงานสัมมนา "เปิดเผย เชื่อมโยง เปลี่ยนผ่าน สู่ร... อ่านเพิ่มเติม...

การประชุมคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย

การประชุมคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย

 เมื่อวันพุธที่ 7 มีนาคม 2561 เวลา 10.00 น. นายสิงห์ชัย ปฐมวานิช 
ผอ.กลุ่มปฏิบัติการสถิติ รั อ่านเพิ่มเติม...

เข้าร่วมการประชุม หัวหน้าส่วนราชการประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2561

เข้าร่วมการประชุม หัวหน้าส่วนราชการประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2561

วันอังคารที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.30 น. นายสิงห์ชัย ปฐมวานิช ผู้อำนวยการกลุ่มปฏิบัติการสถิติ
อ่านเพิ่มเติม...

Previous
Next
 • เข้าร่วมประชุมวิดีทัศน์ทางไกล การชี้แจงแนวทางการประเมินผู้บริหารองค์การ

  เข้าร่วมประชุมวิดีทัศน์ทางไกล การชี้แจงแนวทางการปร

 • สถิติจังหวัดสมุทรปราการ เข้ารายงานตัวต่อผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ และรองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ

  สถิติจังหวัดสมุทรปราการ เข้ารายงานตัวต่อผู้ว่าราชก

 • เข้าร่วมสัมมนา

  เข้าร่วมสัมมนา "เปิดเผย เชื่อมโยง เปลี่ยนผ่าน สู่รัฐบ

 • การประชุมคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย

  การประชุมคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ขอ

 • เข้าร่วมการประชุม หัวหน้าส่วนราชการประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2561

  เข้าร่วมการประชุม หัวหน้าส่วนราชการประจำเดือนกุมภา

สำนักงานสถิติจังหวัดสมุทรปราการ 
อาคารศูนย์เบญจบูรพาสุวรรณภูมิ ชั้น 3
ถ.สุขุมวิท ต.บางปูใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280
โทรศัพท์ 0-2323-2110, 0-2-323-2111  สถิติจังหวัด ต่อ 12 ฝ่ายวิชาการ ต่อ 13 ฝ่ายปฏิบัติการ ต่อ 14
ธุรการ ต่อ 11 การเงิน ต่อ 16  โทรสาร ต่อ 15 E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.