การจัดบูธนิทรรศการประชาสัมพันธ์ภารกิจของสำนักงานสถิติแห่งชาติ

การจัดบูธนิทรรศการประชาสัมพันธ์ภารกิจของสำนักงานสถิติแห่งชาติ

                 เมื่อวันศุกร์ที่ 5 มกราคม 2561วันที่ 5 มกราคม 2561 นางสาวรวีวัลย์ บุญยะกลัม
ผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการสถิติและวางแผน ได้ดำเนินการจัดบูธนิทรรศการประชาสัมพันธ์ภารกิจของสำนักงานสถิติแห่งชาติ เพื่อเผยแพร่ความรู้ควา... อ่านเพิ่มเติม...

ประชุมสร้างการรับรู้การใช้ประโยชน์จากเน็ตประชารัฐ

ประชุมสร้างการรับรู้การใช้ประโยชน์จากเน็ตประชารัฐ

 

       เมื่อวันพุธที่ 3 มกราคม 2561 นางอรธัญญา หุ่นดี สถิติจังหวัดสมุทรปราการ 
ประชุมประจำเดือนมกราคม 2561 เพื่อถ่ายทอดนโยบายการดำเนินงานของสำนักงานสถิติจังหวัดสมุทรปราการ พร้อมทั้งสร้างการรับรู้ความเข้าใจการดำเนินงาน... อ่านเพิ่มเติม...

ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนโครงการเน็ตประชารัฐ

ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนโครงการเน็ตประชารัฐ

                เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2560 คณะทำงานขับเคลื่อนโครงการเน็ตประชารัฐจังหวัดสมุทรปราการ ประกอบด้วย สำนักงานสถิติจังหวัดสมุทรปราการ TOT จังหวัดสมุทรปราการ TOT นครหลวง 2.2 และ กศน. จังหวัดสมุทรปราการ ร่วมกันหารือแนวทางการดำเนินงานและวางแผนการจัดอบรมวิทยากร แกนนำในพื้นที่ติดตั้งเน็ตประชารัฐในจังหวัดสมุทรปราการ จำนวน 44 หมู่บ้าน โดยมีแผนดำเนินงาน ระหว่างเดือนมกราคม - มีนาคม 2561

อ่านเพิ่มเติม...

Previous
Next
  • การจัดบูธนิทรรศการประชาสัมพันธ์ภารกิจของสำนักงานสถิติแห่งชาติ

    การจัดบูธนิทรรศการประชาสัมพันธ์ภารกิจของสำนักงานสถ

  • ประชุมสร้างการรับรู้การใช้ประโยชน์จากเน็ตประชารัฐ

    ประชุมสร้างการรับรู้การใช้ประโยชน์จากเน็ตประชารัฐ

  • ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนโครงการเน็ตประชารัฐ

    ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนโครงการเน็ตประชารัฐ

  • เข้าร่วมการดำเนินโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน (จังหวัดเคลื่อนที่) ครั้งที่ 5/2560

    เข้าร่วมการดำเนินโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร

  •  เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ เกี่ยวกับประเด็น 4+6 คำถาม นายกรัฐมนตรี

    เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ เกี่ยวกับประเด็น 4+6 คำถาม นา

สำนักงานสถิติจังหวัดสมุทรปราการ 
อาคารศูนย์เบญจบูรพาสุวรรณภูมิ ชั้น 3
ถ.สุขุมวิท ต.บางปูใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280
โทรศัพท์ 0-2323-2110, 0-2-323-2111  สถิติจังหวัด ต่อ 12 ฝ่ายวิชาการ ต่อ 13 ฝ่ายปฏิบัติการ ต่อ 14
ธุรการ ต่อ 11 การเงิน ต่อ 16  โทรสาร ต่อ 15 E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.