เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพในการเชื่อมโยงระดับพื้นที่และจัดแผนยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนการพัฒนาจังหวัด

เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพในการเชื่อมโยงระดับพื้นที่และจัดแผนยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนการพัฒนาจังหวัด

วันอังคารที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๑ ดร.พัชราภรณ์ สิริวรเวชยางกูล มอบหมายให้ นางสาวรวีวัลย์ บุยยะกลัมพะ ผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการสถิติและวางแผน เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพในการเชื่อมโยงระดับพื้นที่และจัดทำแผนยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนการพัฒนาจังหวัด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับในการเชื่อมโยงแผนทั้งระบบ เสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันและเพิ่มประสิทธิภาพกลไกในการขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่ให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมสอดคล้องกับบริบทการเปลี่ย... อ่านเพิ่มเติม...

ถ่ายทอดองค์ความรู้เรื่อง "BIG DATA ระดับจังหวัด"

ถ่ายทอดองค์ความรู้เรื่อง

วันจันทร์ที่ 18 มิถุนายน 2561 นางสาวรวีวัลย์ บุญยะกลัมพะ ผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการสถิติและวางแผน ได้ถ่ายทอดความรู้และนโยบายการจัดข้อมูลและองค์ความรู้ด้านสังคมสร้างฐานข้อมูลขนาดใหญ่ (BIG DATA) ให้แก่ข้าราชการ พนักงารนในสังกัดฯ ณ ห้องประชุมสำนักงานสถิติจังหวัดสมุทรปราการ

อ่านเพิ่มเติม...

ประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

ประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

วันจันทร์ที่ 18 มิถุนายน 2561 ดร.พัชราภรณ์ สิริวรเวชยางกูล สถิติจังหวัดสมุทรปราการ เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการส่งงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจำจังหวัดสมุทรปราการ ครั้งที่ 3/2561 เพื่อพิจารณากลั่นกรองและร่วมให้ความเห็นชอบการกู้ยืมเงินของคนพิการ ณ ห้องประชุม 1 ศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ ตำบลบางปูใหม่ อำเภอเมืองวมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ

 

อ่านเพิ่มเติม...

เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา "เราทำความดีด้วยหัวใจ"

เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา

     วันพุธที่ 13 มิถุนายน 2561 ดร.พัชราภรณ์  สิริวรเวชยางกูล สถิติจังหวัดสมุทรปราการ มอบหมายให้ นายสิงห์ชัย ปฐมวาณิช และนางสาวทิพวรรณ  ดิษฐ์สาย พร้อมด้วยพนักงานราชการ เจ้าหน้าที่ในสังกัดสำนักงานสถิติจังหวัดสมุทรปราการ เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา "เราทำความดีด้วยหัวใจ" โดยมีหน่วยงานราชการและประชาชนในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ ช่วยกันเก้บขยะและทำความสะอาดในพื้นที่ ณ บริเวณหน้าบริษัทโตโยต้... อ่านเพิ่มเติม...

ประชุมเชิงปฏิบัติการกำกับอำเภอ ในการประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการเน็ตประชารัฐ

ประชุมเชิงปฏิบัติการกำกับอำเภอ ในการประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการเน็ตประชารัฐ

วันที่ 4-6 มิถุนายน 2561 ดร.พัชราภรณ์ สิริวรเวชยางกูล สถิติจังหวัดสมุทรปราการ มอบหมายให้นายสิงห์ชัย ปฐมวานิช และนางสาวรวีวัลย์  บุญยะกลัมพะ พร้อมข้าราชการ  พนักงานราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัดสำนักงานสถิติจังหวัดสมุทรปราการ ได้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการกำกับอำเภอในการประเมินผลสัมฤทธ์ โครงการเน็ตประชารัฐ ณ โรงแรมรอยัลฮิลล์ กอล์ฟ รีสอร์ทแอนด์สปา จังหวัดนครนายก

อ่านเพิ่มเติม...

Previous
Next
 • เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพในการเชื่อมโยงระดับพื้นที่และจัดแผนยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนการพัฒนาจังหวัด

  เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพในการเช

 • ถ่ายทอดองค์ความรู้เรื่อง

  ถ่ายทอดองค์ความรู้เรื่อง "BIG DATA ระดับจังหวัด"

 • ประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

  ประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิ

 • เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา

  เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา "เราทำความดีด้วยหัวใจ"

 • ประชุมเชิงปฏิบัติการกำกับอำเภอ ในการประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการเน็ตประชารัฐ

  ประชุมเชิงปฏิบัติการกำกับอำเภอ ในการประเมินผลสัมฤท

สำนักงานสถิติจังหวัดสมุทรปราการ 
อาคารศูนย์เบญจบูรพาสุวรรณภูมิ ชั้น 3
ถ.สุขุมวิท ต.บางปูใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280
โทรศัพท์ 0-2323-2110  โทรสาร 0-2323-2111
E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.